Novinky

P. Miroššay: Štát potrebuje mať znalosti a vedomosti o svojich IT systémoch koncentrované na jednom mieste

V septembri 2020 vznikla prvá štátna IT firma, teda prvá firma svojho druhu na Slovensku, Slovensko IT. Na čele stojí od jej založenia IT odborník, ktorý vymenil prácu v súkromnom sektore za štátnu sféru. Štartovacia pozícia vzniku firmy nebola vz…

Centrum inovatívneho zdravotníctva prepojí zdravotných poskytovateľov a IT dodávateľov, Health Care treba zmodernizovať

Bratislava 1. februára 2022 - Situácia v slovenskom zdravotníctve je z pohľadu digitalizácie zlá. Uvedomujú si to firmy či samotné zdravotnícke zariadenia. Medzi hlavné prekážky radia málo financií, málo zručností, nedostatočne pripravený personál…

Slovenské samosprávy sú pripravené zavádzať smart riešenia, no chýba im väčšia dôvera zo strany štátu

Bratislava, 31. januára 2022 - Moderné technológie sú niečo, čo jednoznačne zlepšuje a skvalitňuje život ľuďom, či už obyvateľom miest a obcí alebo ich návštevníkom. Slovenské samosprávy na tento trend už nabehli, jasným príkladom je mesto Kežmaro…

V roku 2022 vám prinášame nový formát podujatia: ITAPA HEALTH&CARE

ITAPA HEALTH&CARE „Prepájame svet zdravotníctva so svetom inovácií a technológií“ Prvý ročník konferencie Health&Care patrí do rodiny podujatí ITAPA. Cieľom podujatia je vytvoriť priestor pre kritickú diskusiu o aktuálnych témach v oblasti zdr…

ITAPA Digital Talk: Moderné technológie pre mestá a obce

Cieľom webinára je napomôcť akcelerácií výzvy MIRRI a tiež poskytnúť inšpirácie pre mestá a obce, ktoré uvažujú o využití technológií pre smart riešenia. Tiež poukázať na pozitívne príklady z praxe – mestá, kde to funguje – české Pardubice a slove…

Technológie prinášajú nové prístupy ku vzdelávaniu, pandémia nám ukázala, aké sú dôležité

Rôzne skupiny ľudí majú rozdielny prístup k digitálnemu vzdelávaniu, ale tiež majú aj odlišné podmienky na takéto vzdelávanie. Dnes už je dôležité, aby tento prístup nemali dnes už len deti, ale aj ľudia rôznych vekových skupín.