Staňte sa partnerom

V časoch hospodárskej neistoty pomôže pri investíciách pay-as-you-go model

Pred desiatimi rokmi bola situácia v mnohých podnikoch z dnešného pohľadu pomerne jednoduchá. Vedenie si uvedomovalo, že IT sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou podnikania. Uvedomovali si, že čím je spoločnosť inovatívnejšia a konkurencieschopnejšia, tým viac sa musí zamerať na využívanie možností, ktoré ponúkajú moderné technológie. Či už išlo o automatizáciu procesov, riadenie, vyhodnocovanie údajov alebo zvyšovanie efektívnosti vo všeobecnosti. Ani dnes sa v tomto smere veľa nezmenilo, len sa rozšírili oblasti, ktoré nám moderné technológie pomáhajú zlepšovať a optimalizovať. Čo sa však zásadne zmenilo, je ekonomické prostredie a podmienky na trhu práce.

Čo je dnes iné?

Pred desiatimi rokmi, ak ste chceli zamestnať kvalitného IT špecialistu alebo softvérového vývojára, nebolo to jednoduché, výber kandidátov bol obmedzený, museli ste počítať s požiadavkou na nadštandardný plat, ale stále bolo z čoho vyberať. Zvyčajne sa vám podarilo osloviť niekoľko zaujímavých kandidátov. Dnes je však situácia úplne iná - aj keď akceptujete, že musíte ponúknuť veľmi nadštandardné platové a pracovné podmienky, benefity atď. Softvéroví vývojári, špecialisti na IT bezpečnosť a ďalšie profesie sú jednoducho nedostatkovým tovarom, pretože dopyt vysoko prevyšuje ponuku.

Zásadne sa zmenilo aj ekonomické prostredie a mnohé zmeny ešte len prídu. Obdobie nízkej inflácie, stabilných a nízkych úrokových sadzieb, ktoré ponúkalo zaujímavé podmienky pre investície do rozvoja podnikov vrátane IT, sa skončilo. Pred desiatimi rokmi, ak spoločnosť plánovala investície do IT na najbližších päť rokov, mohla počítať s relatívne stabilným prostredím, pokiaľ ide o investičné a prevádzkové náklady, podmienky financovania a vo všeobecnosti náklady na TCO.

Dnes je však situácia úplne iná. Vysoká miera inflácie a s ňou spojené opatrenia centrálnych bánk na celom svete znamenajú riziko príchodu recesie, a teda značnú neistotu, pokiaľ ide o budúce hospodárske výsledky podnikov. Plánovanie v časoch neistoty je pomerne náročná disciplína. Má dnes zmysel investovať do nákupu nových alebo obnovy existujúcich IT technológií, ak neviem, ako sa bude vyvíjať moja firma? Môžem dnes s primeranou presnosťou odhadnúť, aké budú požiadavky na kapacitu mojej IT infraštruktúry o jeden alebo dva roky?
 

Oplatí sa investovať?

Hoci by to malo platiť vo všeobecnosti, najmä v časoch hospodárskej neistoty by malo platiť nasledovné: "Míňajte len na to, čo naozaj potrebujete." Plánovanie kapacít v IT je v súčasnosti zložité, pretože by malo byť v symbióze s očakávanými hospodárskymi výsledkami spoločnosti. Ako sa vyhnúť riziku preinvestovania alebo podinvestovania?

Recept na to existuje už dávno, len viaceré spoločnosti sa mu doteraz bránili, alebo ho aspoň nevyužívali v takej miere, ako je to dnes možné. Týmto receptom je široké využívanie služieb, ktoré umožňuje tzv. pay-as-you-go model. Môžeme ho označovať aj slovom cloud alebo inými názvami. Pointa je v tom, že ak je to možné, radšej využívam takéto flexibilné služby, ako by som si mal kupovať technológie, ktoré musím prevádzkovať sám. Či už ide o aplikácie na spoluprácu, aplikácie na riadenie podniku, ako sú systémy ERP alebo CRM, alebo IT infraštruktúru vo všeobecnosti. Ak platím len za to, čo skutočne potrebujem na prevádzku, eliminujem riziká, ktoré prináša investovanie do nákupu vlastných technológií. Ak sa moje kapacitné požiadavky časom zmenia, môžem upraviť objem využívaných služieb - v oboch smeroch, t. j. využívať viac alebo menej.

Je dôležité pochopiť, že prechod na cloud nie je len iný model nákupu IT aplikácií alebo infraštruktúry. Prechod na cloud nám umožňuje optimalizovať naše IT prostredie pomocou nástrojov, ktoré cloud ponúka. Spôsobov migrácie je niekoľko a nie je cieľom tohto textu ich podrobne opisovať, ale dovolím si stručne zhrnúť tri základné:

  • Lift and shift model – alebo vezmite to, čo máte, a presuňte to. Ide teda o presun existujúceho IT prostredia do cloudu. Takáto migrácia by však mala byť len prvým krokom - ďalšie kroky by sa mali zamerať na postupné nahrádzanie niektorých vlastných služieb natívnymi cloudovými službami, optimalizáciu architektúry. Vo výsledku to vedie k zvýšeniu dostupnosti, zefektívneniu, zjednodušeniu IT systémov a zníženiu celkových nákladov na ich prevádzku.
  • Replatforming – je v podstate podobný predchádzajúcemu bodu s tým rozdielom, že optimalizácia sa vykonáva pred samotnou migráciou a od prvého dňa používame niektoré natívne cloudové služby. Jednoduchým príkladom môže byť databáza - namiesto migrácie vlastných databázových serverov začnem od prvého dňa používať databázu ako službu a len do nej migrujem vlastné údaje. Takto sa už nemusím starať o samotné databázové servery, údržbu ich softvéru atď.
  • Refactoring – najnáročnejší spôsob migrácie, ktorý znamená úpravu vlastných aplikácií a ich architektúry tak, aby maximálne využívali služby, ktoré ponúka cloud. Napríklad dekompozíciou aplikácie na tzv. mikroslužby. Takáto metóda môže byť zaujímavá pre spoločnosti, ktoré plánujú ponúkať svoje služby globálne po celom svete širokému okruhu zákazníkov, takže otázky dynamického škálovania služieb z hľadiska výkonu alebo pokrytia ďalších regiónov sú pre ne kľúčové.

Aké sú výhody prechodu na cloud?

Migrácia do cloudu je preto aj skvelou príležitosťou na optimalizáciu IT systémov, ich prispôsobenie aktuálnym potrebám podniku a zároveň zachovanie schopnosti prispôsobiť sa zmenám, ktoré nastanú. Z pohľadu podniku má prechod do cloudu aj množstvo ďalších výhod, než len model platenia podľa potreby a optimalizáciu podnikových IT systémov. Okrem toho prináša oslobodenie od zodpovednosti za prevádzku IT hardvéru - tieto činnosti za mňa zabezpečuje poskytovateľ služieb. A to vrátane jeho zabezpečenia, pravidelnej údržby, obnovy a celého radu ďalších úloh, ktoré by inak muselo riešiť moje vlastné IT. V dôsledku toho to prináša ďalšiu dôležitú výhodu - na niektoré kompetencie už nepotrebujem vlastných zamestnancov, ktorých môžem využiť v iných oblastiach, ako je napríklad podpora používateľov alebo práca s firemnými údajmi. Môžem teda lepšie pracovať s vlastnými ľudskými zdrojmi a investovať do ľudských zdrojov v oblastiach a kompetenciách, ktoré prinášajú spoločnosti oveľa vyššiu úžitkovú hodnotu.

Okrem toho má poskytovateľ cloudových služieb výhodu, že môže lepšie využívať úspory z rozsahu - tak pri nákupe technológií, ako aj pri ich prevádzkovom zabezpečovaní. To sa týka napríklad nákladov na energie, ktoré zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu. Zvýšené náklady sa preto nepremietajú do ceny služby pre zákazníka v takej miere ako v prípade nákupu a prevádzky systémov v lokálnom prostredí.

Súčasná hospodárska situácia by mala byť pre podniky podnetom, aby sa touto problematikou začali intenzívne zaoberať. Prechod na cloud môže podnikom pomôcť oveľa lepšie sa vyrovnať s obdobím hospodárskej neistoty a navyše ich oveľa lepšie pripraviť na obdobie hospodárskeho rastu, ktoré nás, dúfajme, čaká v blízkej budúcnosti.

A ak hľadáte partnera, ktorý by vás na tejto ceste sprevádzal, neváhajte sa obrátiť na spoločnosť Aricoma, meniaci sa AUTOCONT. Máme dlhoročné skúsenosti s prevádzkovaním vlastných cloudových služieb, ale okrem toho vám vďaka úzkej spolupráci s ďalšími globálnymi poskytovateľmi cloudových služieb môžeme ponúknuť jedinečné know-how a pomoc na tejto ceste. Vždy sa snažíme nájsť najlepšiu možnosť služby pre zákazníka, pre jeho podnikanie.

Presuňte svoje IT a dáta na skvelú adresu. Opýtajte sa nás! Ponúkame flexibilné, cenovo dostupné a bezpečné IT služby, vaše dáta a podpora vám budú vždy nablízku. Poskytujeme komplexné služby pre prevádzku a podporu a k našim zákazníkom pristupujeme individuálne a rýchlo, na základe vašich potrieb.Chcete sa dozvedieť viac? 


 


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies