Staňte sa partnerom

Cloudové riešenie dokáže zvýšiť IT bezpečnosť firmy

V poslednom desaťročí bolo nemožné neprehliadnuť vzostup a expanziu cloudových riešení. Tie zásadne menia prístup firiem, ale aj jednotlivcov využívajúcich IT riešenia. Súčasne prinášajú so sebou celý rad príležitostí v mnohých oblastiach. Okrem iných aj v oblasti bezpečnosti.

Využitím cloudu môžete paradoxne zvýšiť bezpečnosť vášho IT prostredia mnohými spôsobmi. A to napriek tomu, že mnohým sa môže zdať, že prenesením dát a aplikácii mimo internej siete znamená väčšie riziko. Poskytovatelia cloudových riešení ako sú napríklad Microsoft, Amazon alebo Google zamestnávajú špičkových svetových odborníkov na bezpečnosť a investujú miliardy eur do zabezpečenia svojich IT štruktúr. Pre mnoho firiem po celom svete je spoľahnutie sa na cloudové riešenie efektívnejšie ako budovanie a udržovanie vlastného bezpečnostného tímu.

Nebojme sa!

Bezpečnosť cloudových služieb je kľúčovým aspektom pri jeho používaní a týka sa celého radu technológií, politík, kontrol a postupov navrhnutých k ochrane dát, aplikácií a súvisiacej infraštruktúry. Mnoho cloudových služieb automaticky šifruje dáta pri prenose ako aj v kľude. To poskytuje dodatočnú vrstvu ochrany proti neoprávnenému prístupu. Cloudové platformy častou ponúkajú jednoducho implementovateľné riešenia pre multi-faktorové overovanie. To taktiež zvyšuje bezpečnosť pri prístupe k citlivým informáciám. V prípade útoku, ako je napríklad ransomware, môže byť schopnosť rýchlej obnovy dát z cloudových služieb kľúčová.

Mnoho cloudových služieb ponúka aj automatizované zálohovanie a stratégie pre obnovu po havárii. Cloudový poskytovatelia majú robustné riešenia pre odhaľovanie hrozieb, firewallov a izoláciu aplikácii, ktoré sú často nad rámec toho, čo môžu interné firemné IT tímy samostatne vytvoriť. Zatiaľ čo prechod do cloudu so sebou prináša vlastné bezpečnostné výzvy, správne implementované a spravované cloudové riešenia môžu v mnohých pohľadoch zvýšiť celkovú bezpečnosť IT prostredia každej firmy. Súčasne ale pripomínam, že je dôležité mať dobre premyslenú stratégiu a pravidelne hodnotiť a upravovať bezpečnostné postupy.

Ak sa chcete dozvedieť o tejto téme viac príďte sa pozrieť do stánku Konica Minolta na konferencii ITAPA, ale si vypočujte našu plánovanú prednášku.

Autor: Marek Chmel, Microsoft Cloud & Security Architect, Konica Minolta


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies