Staňte sa partnerom

Vladimír Benko

Slovenský hydrometeorologický ústav, Generálny riaditeľ
Od roku 2012 je generálnym riaditeľom Slovenského hydrometeorologického ústavu. V tejto funkcii zodpovedá za riadenie v rozsahu predmetu činností tejto inštitúcie, ktorej  úlohou je zabezpečiť štátnu hydrologickú a štátnu meteorologickú službu na území Slovenskej republiky. V rámci svojich povinností a kompetencií sa podieľa na činnostiach koncepčného a strategického významu v pôsobnosti SHMÚ na národnej a medzinárodnej úrovni.

Od roku 2012 zastáva rolu stáleho zástupcu SR vo Svetovej meteorologickej organizácii (WMO), je členom Hlavného výboru Slovenskej meteorologickej spoločnosti. Zastupuje SR v rôznych ďalších medzinárodných organizáciách, predovšetkým v oblasti európskej meteorologickej a hydrologickej infraštruktúry.
 • Horúce novinky v GIS - čo nás čaká a neminie   |   Kongres ITAPA 2008: Breaking with Traditions
  Geografické informačné systémy, to je v ostatnej dobe aj diskusia o INSPIRE1). Smernica INSPIRE, prijatá Európskym parlamentom, účinná od 15. mája 2007, je tým štandardizačným nástrojom v Európe, ktorý má v priebehu nasledujúcich pár rokov vytvoriť podmieky a sprístupniť geografické informácie tak, aby v jednotnom európskom priestore nebolo viac problémom korektné zobrazenie javov v mapách  bez ohľadu na hranice štátov. 
  Aký je stav na Slovensku, aké sú očakávané kroky, koho sa to týka a kedy bude zámer realitou? Dozviete sa to v tomto príspevku na ITAPA-e 2008.


  1 ) Smernice ES o infraštruktúre priestorových informácií (INSPIRE) č. 2007/2/EC.
 • Manažment obsahu - čo robiť, aby sa web napĺňal a žil - príklad Enviroportálu   |   Kongres ITAPA 2006

  Včasné, kvalitné a spoľahlivé informácie o životnom prostredí (ŽP) nám, ako naše právo, zaručuje Ústava SR. K uvedeným atribútom treba ešte pridať atribút aktuálnosti a máme na svete požiadavku, ktorú v SAŽP pretavili do Enviroportálu (www.enviroportal.sk), najnavštevovanejšieho zdroja informácií o ŽP na Slovensku. To, čo si jeho tvorcovia dali za cieľ pri vzniku projektu, ako je to celé organizované, aké služby portál ponúka a aké sú skúsenosti z ročnej ostrej prevádzky, sa dozviete keď budete počúvať ďalej.

  Info o produkte:
  Enviroportál, vyvinutý v SAŽP Banská Bystrica, bol spustený do ostrej prevádzky 15.6.2005, stal sa najnavštevovanejším zdrojom informácií o ŽP na Slovensku, začiatkom roku 2006 bol nainštalovaný pre potreby Českej environmentálnej informačnej agentúry v Prahe, ktorá na ňom prevádzkuje portál životného prostredia ČR (portal.cenia.cz).

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies