Staňte sa partnerom

Tomáš Szemes

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park UK, Geneton, vedúci laboratória genomiky
Vedúci Centra genomiky a bioinformatiky Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislav a vedecký riaditeľ biotechnologickej spoločnosti Geneton sa profesijne špecializuje na technológie sekvenovania DNA, teda jej čítania. Od roku 2006 sa hlavnou oblasťou jeho výskumu stala tzv. voľná cirkulujúca DNA, konkrétnejšie cirkulujúca DNA plodu u tehotných žien a cirkulujúca nádorová DNA v krvi onkologických pacientov. Je spoluautorom klinického testu NIPT (Neinvazívny prenatálny test) pre detekciu chromozomálnych a subchromozomálnych porúch plodu, ktorý sa využíva v klinickej praxi už 10 rokov pod komerčným názvom Trisomy test v niekoľkých krajinách EU. V rokoch 2004 - 2014 bol členom a neskôr vedúcim sekvenačného core laboratória pre 1. generačné sekvenovanie pod názvom BITCET. Je členom odborných spoločností ESHG, EHTG, F1000 (Faculty 1000), ako špecialista pre prenatálnu diagnostiku. Bol členom pracovnej skupiny Pandemickej komisie MZ SR pre genomické sekvenovanie klinických vzoriek koronavírusu SARS-CoV-2, pričom sa zásadným spôsobom podľal na . Je spoluautorom viac ako 120 publikácií indexovaných v Scopus s viac ako 1800 citáciami a s H indexom 22. Je taktiež spoluautorom 3 medzinárodných patentov v oblasti neinvazívneho prenatálneho testovania (WO2017220156A1, WO2019020180A1, WO2019025004A1) ako aj spoluautorom ďalších 4 patentových prihlášok.
Bol a je v úlohe PI (principal investigator) vo viacerých výskumných projektoch agentúr APVV, VA ale aj v schémach Horizon 2020 a Horizon Europe. V súčasnosti sa intenzívne angažuje v zapojení SR do európskej bioinformatickej infraštrutúry ELIXIR a do európskej genomickej iniciatívy +1 Million European Genomes.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies