Staňte sa partnerom

Stanislav Kmeť

Technická univerzita v Košiciach, rektor
Dr.h.c. prof. h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., je profesorom na Ústave inžinierskeho staviteľstva Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a rektorom Technickej univerzity v Košiciach. Jeho profesionálnym zázemím je teória a navrhovanie inteligentných adaptívnych nosných systémov, ich analýza a simulácie aplikáciou nelineárnych matematicko-fyzikálnych výpočtových modelov a metód umelej inteligencie. Má skúsenosti s výskumnými a vývojovými projektmi financovanými zo štrukturálnych fondov EÚ (participoval na 7 projektoch ako Centrum excelentného integrovaného výskumu progresívnych stavebných konštrukcií, materiálov a technológií, Univerzitný vedecký park Technicom a ďalších). 

Je členom redakcie šiestich domácich a medzinárodných časopisov, autorom a spoluautorom 5 kníh, 110 vedeckých a odborných článkov v časopisoch, vrátane CC, viac ako 230 vedeckých a odborných článkov v konferenčných zborníkoch. Prednášal vo vyše 30 krajinách sveta. Podieľal sa na 36 realizovaných projektoch a 50 expertíznych správach a posudkoch pre priemysel. 
 • DISKUSIA „Návod na úspech"   |   Jesenná ITAPA 2022
  Diskusia s ľuďmi, ktorí sa hýbu v prostredí inovácií o tom, čo ako krajina musíme robiť, ak nechceme iba ostať rurálnou spoločnosťou a výrobnou dielňou. Čomu sa musíme venovať, aby sme krajinu transformovali na inovatívnu a kompetentnú spoločnosť. Čo musí spraviť akademická obec, čo podnikatelia a čo bežní ľudia, aby sme našli návod na úspech?

  STANISLAV KMEŤ, TUKE: “Zatraktívniť vzdelávacie a vedecko-výskumné prostredie, pretože investície do výskumu a inovácií sú garanciou a fundamentálnou bázou pre udržateľnú a úspešnú budúcnosť našej krajiny a spoločnosti.”

  VIDEOZÁZNAM
 • DISKUSIA na tému generácia budúcnosti   |   Jarná ITAPA 2022
  Stanislav Kmeť, Technická univerzita v Košiciach: „Čelíme novým výzvam, akými sú klimatické zmeny, bezpečná, čistá, účinne využívaná a uskladňovaná energia, bez negatívnych dôsledkov na životné prostredie, zásobovanie vodou a výživnými potravinami a v neposlednom rade sú to zdravie, závažné choroby a kvalita života atď. Zvládnuť uvedené výzvy znamená neustále získavať nové poznatky a tvoriť efektívnejšie nástroje. Veda, výskum a inovácie kontinuálne pracujú na tom, aby nám ich poskytli, a aby nám zabezpečili spoľahlivú a stabilnú budúcnosť."

  VIDEOZÁZNAM
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies