Staňte sa partnerom

DISKUSIA „Návod na úspech"

/ Prednáška
Diskusia s ľuďmi, ktorí sa hýbu v prostredí inovácií o tom, čo ako krajina musíme robiť, ak nechceme iba ostať rurálnou spoločnosťou a výrobnou dielňou. Čomu sa musíme venovať, aby sme krajinu transformovali na inovatívnu a kompetentnú spoločnosť. Čo musí spraviť akademická obec, čo podnikatelia a čo bežní ľudia, aby sme našli návod na úspech?

STANISLAV KMEŤ, TUKE: “Zatraktívniť vzdelávacie a vedecko-výskumné prostredie, pretože investície do výskumu a inovácií sú garanciou a fundamentálnou bázou pre udržateľnú a úspešnú budúcnosť našej krajiny a spoločnosti.”

VIDEOZÁZNAM

Michaela Kršková

Úrad vlády SR
Michaela Kršková je prvým Chief Innovation Officer slovenskej vlády. Ako generálna riaditeľka Sekcie výskumu, vývoja a inovácií na Úrade vlády je zodpovedná za medzirezortnú koordináciu inovačnej politiky a implementáciu reforiem a investícií komponentu 9 Plánu obnovy, ktoré majú za cieľ revitalizovať slovenský inovačný ekosystém a zjednodušiť a stransparentniť financovanie slovenskej vedy a výskumu.  V minulosti Michaela spoluzakladala najväčší slovenský fond venture kapitálu, Neulogy Ventures, v rámci ktorého spolupracovala s mnohými úspešnými inovatívnymi firmami. Bola spoluzakladateľkou súťaže Startup Awards (dnes FTRNW), ktorá hrala dôležitú rolu v rozvoji slovenského inovačného ekosystému a ktorej účastníci majú dnes spoločne kumu…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Stanislav Kmeť

Technická univerzita v Košiciach
Dr.h.c. prof. h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., je profesorom na Ústave inžinierskeho staviteľstva Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a rektorom Technickej univerzity v Košiciach. Jeho profesionálnym zázemím je teória a navrhovanie inteligentných adaptívnych nosných systémov, ich analýza a simulácie aplikáciou nelineárnych matematicko-fyzikálnych výpočtových modelov a metód umelej inteligencie. Má skúsenosti s výskumnými a vývojovými projektmi financovanými zo štrukturálnych fondov EÚ (participoval na 7 projektoch ako Centrum excelentného integrovaného výskumu progresívnych stavebných konštrukcií, materiálov a technológií, Univerzitný vedecký park Technicom a ďalších).  Je členom redakcie šiestich domácich a medz…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Michal Nešpor

Crowdberry
Michal Nešpor je partnerom pre startupy v spoločnosti Crowdberry. Crowdberry spravuje viac ako 100 miliónov EUR investovaných vo viac ako 70 spoločnostiach. Michal počas svojej 17-ročnej kariéry získal cenné skúsenosti v investovaní do mladých a stredne veľkých inovatívnych spoločností, spolupracujúc s investormi aj zakladateľmi startupov. V minulosti pracoval vo venture kapitálovom fonde GCP Gamma Capital Partners so sídlom vo Viedni a bol tiež finančným riaditeľom softvérovej spoločnosti Opvizor, kde pôsobil v Európe a USA. Počas svojej kariéry riadil a dozoroval kapitálové a hybridné investície do inovatívnych spoločností na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a Maďarsku  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Michal Truban

bezcyklenia.sk
Michal Truban kombinuje politiku, podnikanie a stratégie. Na strednej škole založil firmu WebSupport, ktorú potom s úspechochom predal. Je podpredsedom Progresívneho Slovenska. Zároveň robí strategické  konzultácie pre SMB a o všetko rozpráva vo svojom podcaste a blogu na: truban.sk  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným