Staňte sa partnerom

Diskusia "Inovácie v doprave"

/ Prednáška

Rastislav Cenký, Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
Juraj Maciak, expert na inteligentnú mobilitu
Martin Noskovič, ALAM
Peter Balík, MIRRI
Róbert Mojsej, MIRRI

VIDEOZÁZNAM

Peter Balík

expert na investície
Zastával pozíciu generálneho riaditeľa sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Zodpovedal za prípravu a implementáciu Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý slúži na podporu premeny vybraných regiónov na Slovensku na uhlíkovo neutrálne ekonomiky. V súčasnosti pôsobí ako minister Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Pôsobil tiež ako expert v rámci JASPERS (Európska investičná banka) a venoval sa projektom financovaným z EŠIF v oblastiach inovácií, výskumu, vývoja a podpory inteligentných miest. V minulosti bol ekonomický špecialista na Veľvyslanectve USA v Bratislave a riaditeľ odboru inovácií a digitálnej ekonomiky na M…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martin Noskovič

ALAM
Martin Noskovič v minulosti zastával pozície v oblasti korporátnej komunikácie spoločností Siemens a Microsoft. V súčasnosti sa venuje problematike riadenia inteligentných miest. Na Slovensku zodpovedá za technologickú evanjelizáciu a nasadzovanie platformy Invipo. Invipo umožňuje riadiť mestá na základe integrácie dát, koncentrovaných na jedno miesto z jeho pripojených technológií, zariadení a systémov.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Rastislav Cenký

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Generálny riaditeľ Sekcie stratégie MDV SR. Posledné roky pôsobil ako poradca a analytik v doprave a zameriaval sa na reorganizáciu a optimalizáciu štátnych firiem a inštitúcií. Pôsobil tiež ako poradca štátneho tajomníka na MDV SR, predsedu Trnavského samosprávneho kraja pre dopravu, či riaditeľa regionálnej správy ciest. Riadil informatiku na ŽSR a Železničné telekomunikácie a v roku 2013 ako Generálny riaditeľ rozbiehal Bratislavskú integrovanú dopravu. Niekoľko rokov tiež riadil neziskovú organizáciu Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, n.o.. Vyštudoval Žilinskú univerzitu – Prevádzku.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným