Staňte sa partnerom

Marianna Kličová

ZSS Slnečný dom
 • Workshop II   |   ITAPA HEALTH & CARE 2024
  17:25 - 17:35
  Riadenie rizika destabilizácie v praxi ako nástroj rozvoja kvality starostlivosti:
  Marianna Kličová a Zuzana Fabianová, ZSS Slnečný dom

  17:35 - 17:40
  Predstavenie princípov hodnotenia a rozvoja kvality ošetrovateľskej starostlivosti v dome ošetrovateľskej starostlivosti a v zariadení sociálnych služieb s ošetrovateľskou starostlivosťou:
  Marianna Kličová a Zuzana Fabianová, ZSS Slnečný dom

  17:40 - 18:00
  Praktický nácvik: Spätné posúdenie správnosti ošetrovateľských intervencií, analýza dokumentácie, hľadanie nedostatkov, diskusia, rekapitulácia zistení a modelovanie opatrení pre vývoj kvality v organizácii:
  Marianna Kličová a Zuzana Fabianová, ZSS Slnečný dom

  18:00 - 18:05
  Zber dát pre merania kvality cestou QRNM a rekapitulácia nástrojov riadenia rizika destabilizácie: Marianna Kličová a Zuzana Fabianová, ZSS Slnečný dom
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies