Staňte sa partnerom

Ľudovít Paulis

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR , štátny tajomník
V roku 2004 absolvoval štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2006 aj štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde získal v roku 2007 aj titul PhD. V roku 2010 obhájil titul RNDr. na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a vzdelanie si doplnil aj v riadení verejného zdravotníctva (MPH). Pôsobil ako odborný pracovník SAV, projektový manažér na Lekárskej fakulte UK, post-doktorand v INSERM v Montpellier, EU-výskumník a neskôr hosťujúci vedec na Lekárskej univerzite Charité v Berlíne.
 
Po návrate do SR pôsobí na Lekárskej fakulte UK a SAV. Od jej založenia v roku 2017 vedie spoločnosť Alterras Therapeutics vyvíjajúcej liek, ktorý inovatívnym spôsobom moduluje systém renín-angiotenzín-aldosterón s cieľom liečby ochorení ako pľúcna hartériová hypertenzia alebo syndróm akútnej respiračnej tiesne dospelých (ARDS). Veľmi aktívne sa zapája do podpory vedy a výskumu. Je členom výkonného výboru Európskej rady pre kardiovaskulárny výskum. Publikoval 63 prác v karentovaných časopisoch s vyše 1200 SCI citáciami.
 
Ako jeden z najmladších vedcov získal prestížny grant Európskej komisie Marie Curie-IEF a viacero ocenení ako Cena ľudovej banky za vzdelanosť, Guothova cena SLS alebo čestné uznanie v rámci nominácie Vedec roka SR za mimoriadne vedecké výsledky, publikačnú činnosť, posilnenie zahraničnej spolupráce, rozvoj a zahraničnú reprezentáciu mladej slovenskej vedy. Je členom Tímu pre školstvo v strane SaS a jej expertom pre vedu a výskum.
 
Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ho schválila vláda SR 21. marca 2020.

 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies