Liora Shechter

Tel Aviv, CIO

Liora Shechter už deviatym rokom pôsobí ako CIO a riaditeľka Smart City mesta Tel Aviv a zároveň aj predsedníčkou fóra izraelských samospráv CIO.  Vyvinula víziu inteligentného mesta Tel Aviv - Yafo, ktorá sa zameriava na zlepšenie kvality života obyvateľov prostredníctvom klubu poskytujúceho aktívne služby prispôsobené potrebám občanov.

Dva ďalšie piliere vízie mesta sú:

• riadenie mesta v reálnom čase na základe správ  obyvateľov a dohľade mesta prostredníctvom internetu vecí.

• Vytvorenie rámca pre spoluprácu medzi mestom a jeho prosperujúcim startup ekosystémom.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným