Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Ako budovať digitálne nemocnice"

/ Prednáška

Miriam Lapuníková

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Miriam Lapuníková je riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Vo Fakultnej nemocnici pracuje od roku 2005, kedy začínala ako referent oddelenia ekonomiky. Cez viaceré špecializované ekonomické posty sa vypracovala na pozíciu riaditeľky. Je absolventkou odboru Verejná ekonomika a správa so špecializáciou na Manažment zdravotníctva na Ekonomickej fakulte UMB. Titul MBA získala na Sales manager akadémii v Bratislave. Taktiež pôsobí ako členka predstavenstva Asociácie štátnych nemocníc.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ivan Kocan

Univerzitná nemocnica Martin
Svoju profesijnú kariéru začal na martinskej Klinike pneumológie a ftizeologógie v roku 2001, po absolvovaní Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Vo svojej profesijnej kariére sa dominantne venuje bronchológii, V roku 2011 zaviedol v UNM do rutinnej klinickej praxe endobronchiálnu ultrasonografiu. V januári 2013 sa stal primárom Kliniky pneumológie a ftizeológie UNM a JLF UK. Ako prvý v SR začal v bronchológii používať kryoterapiu a kryokauter v liečbe karcinómu pľúc, pri rutinnom vykonávaní endobronchiálnych biopsií a transbronchiálnych kryobiopsíí pľúc. V roku 2017 sa stal vedúcim Odboru liečebnopreventívnej starostlivosti UNM. V tejto funkcii a vo funkcii primára Kliniky pneumológie a ftizeológie sa významným spôsobom podieľ…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martin Zavadil

Fakultná nemocnica v Motole
Jsem odborníkem ve zdravotnictví se specializací na management, technologie a informatiku. Během své kariéry jsem získal rozsáhlé zkušenosti s vědeckým výzkumem, včetně publikování několika článků v oboru Hodnocení zdravotnických technologií. Mám bohaté zkušenosti s organizací klinických studií, což mě připravilo na mnoho výzev, kterým jsem čelil během pandemie Covid-19. V této době jsem zastával pozici vedoucího strategie a organizace léčebné péče, ve které jsem byl odpovědný za koordinaci kapacit nemocničních lůžek, organizaci očkování proti Covid-19 a organizaci léčebné péče během nouzového stavu. V současné době pracuji jako vedoucí strategického rozvoje, kde se zaměřuji na projektový management velkých projektů souvisejících …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies