Staňte sa partnerom

Diskusia "Ako klinické skúšanie modernizuje zdravotníctvo"

/ Prednáška

Michal Ivantyšyn

Centrum inovatívneho zdravotníctva
Kariéra: – Päť rokov pracovnej skúsenosti v štátnej správe – Príprava revízie národnej eGovernment stratégie – Riadenie OP Informačná spoločnosť (1.162 mil. €) Vzdelanie: – Executive education Certified Computer  Professional – University of California Berkeley, Executive Program – Commenius University, Bratislava MA
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ivan Kocan

Univerzitná nemocnica Martin
Svoju profesijnú kariéru začal na martinskej Klinike pneumológie a ftizeologógie v roku 2001, po absolvovaní Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Vo svojej profesijnej kariére sa dominantne venuje bronchológii, V roku 2011 zaviedol v UNM do rutinnej klinickej praxe endobronchiálnu ultrasonografiu. V januári 2013 sa stal primárom Kliniky pneumológie a ftizeológie UNM a JLF UK. Ako prvý v SR začal v bronchológii používať kryoterapiu a kryokauter v liečbe karcinómu pľúc, pri rutinnom vykonávaní endobronchiálnych biopsií a transbronchiálnych kryobiopsíí pľúc. V roku 2017 sa stal vedúcim Odboru liečebnopreventívnej starostlivosti UNM. V tejto funkcii a vo funkcii primára Kliniky pneumológie a ftizeológie sa významným spôsobom podieľ…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies