Staňte sa partnerom

Dušan Hudec

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, štátny radca
Narodený 7. 11. 1949 v Rimavskej Sobote

Prax:
2003 - MVRR SR Bratislava
štátny radca
- Vývoj IT monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy EÚ – riaditeľ projektu

1997 - 2003 INOVIA s.r.o. Bratislava
Riaditeľ spoločnosti
- Poradenstvo v oblasti informačných technológií a dodávka technológií
- Podnikateľské koncepcie a finančné poradenstvo
- Poradenstvo v oblasti komunikačných prepojení
- IT riešenia pre SAV
- IT riešenia pre Ekonomickú univerzitu

1994 - 1996 Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava
Námestník GR pre informatiku, riaditeľ sekcie informatiky – podpredseda Predstavenstva SP, a.s.
- Vypracovanie a realizácia koncepcie nového informačného systému SP a.s.
- Vývoj nového produkčného informačného systému Slovenskej poisťovne
- Úspešné nasadenie nových informačných a satelitných komunikačných technológií
- Prevádzkovanie a údržba produkčného systému SP a.s.
- Členstvo v dozorných radách a predstavenstvách dcérskych spoločností SP a.s.:
Istrobanka, Kabel plus, SKI Jasná, Slovkarpatia

1990–1994 Protimonopolný úrad SR Bratislava
Riaditeľ informačno-správneho odboru
- Vybudovanie novovytvoreného ústredného orgánu štátnej správy
- Vývoj a zavedenie IS ústredného orgánu štátnej správy
- Člen Rady vlády SR pre informatiku
- Člen Slovenskej štatistickej rady
- Spoluautor koncepcie Štátneho informačného systému a informačného prepojenia ústredných orgánov štátnej správy

1983 – 1990 Ekonomický ústav SAV Bratislava
Vedúci skupiny matematických metód
- Informačné a modelové zabezpečenie tvorby ekonomickej prognózy Slovenska do roku 2005
- Člen Vedeckej rady

1979 – 1983 Výskumný ústav cenový Bratislava
Vedúci skupiny ASR cien
- Vývoj automatizovaného systému riadenia cien pre Federálny cenový úrad
- Vývoj parametrických metód tvorby cien
- Člen Štátnej komisie pre automatizované systémy riadenia ČSSR

1975 – 1979 URBION Bratislava
Vedúci skupiny realizácie ISU SSR
- Realizácia Informačného systému o území Slovenska
- Informačné zabezpečenie Projektu urbanizácie Slovenska

1973 – 1975 EVÚCHP Bratislava
Matematik analytik
- Vývoj nadpodnikového informačného systému chemického priemyslu

Vzdelanie:
1968 – 1973 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
- 1973 vysokoškolský diplom - špecializácia numerická matematika
- 1980 – obhájenie doktorátu z matematickej informatiky na PFUK Bratislava
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies