Staňte sa partnerom

Desanka Kanderová

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, vedúca oddelenia nadrezortnej koordinácie
PhDr. Desanka Kanderová, PhD. vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, kde zároveň absolvovala rigoróznu skúšku, doktorandské štúdium na FSEV UK Bratislava. Pôsobí na MZ SR ako vedúca Oddelenia nadrezortnej koordinácie, ktoré má okrem iného v gescii reformy z Plánu obnovy a odolnosti, Komponent 12: Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie. Je tajomníčkou Rady vlády SR pre duševné zdravie. Téme medziodborovej a medzirezortnej spolupráce sa venuje vyše 30 rokov v pozíciách poradenského psychológa, vedeckého pracovníka, trénera, školiteľa, pedagóga a v súčasnosti manažéra.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies