Staňte sa partnerom

Danica Kelečínová

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, riaditeľka odboru metodiky informačných systémov
Mgr. Danica Kelečínová pracuje ako riaditeľka odboru metodiky informačných systémov na Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny. Je odborníčkou na procesnú metodiku v oblasti služieb zamestnanosti a sociálnych vecí. Na úrade práce pôsobí od roku 1991, kde prešla rôznymi pozíciami. Je absolventkou Trnavskej univerzity.
 • Informačný systém služieb zamestnanosti: Rok v prevádzke a čo ďalej?   |   Kongres ITAPA 2013: Putting IT together
  Ako vytvoriť zo 600 databáz JEDNU?

  Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
  Bude sa hovoriť o tom, že aj v štátnej správe sa darí inovatívnym projektom. Už rok sa na úradoch práce pracuje podstatne prehľadnejšie a jednoduchšie. Informačný systém využíva dnes viac ako 1400 online používateľov na 132 pracovískách vo všetkých regiónoch SR.


  Anotácia:
  Nový informačný systém znamená pre služby zamestnanosti významnú zmenu. Namiesto cca. 600 rôznych databáz, z ktorých každá bola k dispozícii len jednému z pracovísk úradu, resp. ústredia je iba jedna centrálna databáza v ktorej pracujú teraz online všetci používatelia. Do centrálnej databázy boli náročným procesom čistenia a  konsolidácie údajov, zohraté všetky relevantné údaje zo všetkých pracovísk.

 • Nasadenie Informačného systému služieb zamestnanosti pre UPSVAR   |   Kongres ITAPA 2012: Zaostrené na výsledky
  Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny je prijímateľom pomoci z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a realizuje Národný projekt NP X-2 „Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti“.

   

  Spoločnosť Atos IT Solutions and Services s.r.o. implementovala v rámci Národného projektu NP X-2 Informačný systém služieb zamestnanosti, ktorý bol spustený do produktívnej prevádzky dňa 10.4.2012. Informačný systém využíva dnes viac ako 1400 online používateľov na 132 pracovískách vo všetkých regiónoch SR.

  Nový informačný systém znamená pre služby zamestnanosti významnú zmenu. Namiesto cca. 600 rôznych databáz, z ktorých každá bola k dispozícii len jednému z pracovísk úradu, resp. ústredia je iba jedna centrálna databáza v ktorej pracujú teraz online všetci používatelia. Do centrálnej databázy boli náročným procesom čistenia a  konsolidácie údajov, zohraté všetky relevantné údaje zo všetkých pracovísk.

  V rámci prezentácie predstaví riaditeľka odboru metodiky informačných systémov tiež kľučové prínosy implementácie projektu z pohľadu organizácie a užívateľov systému.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies