Staňte sa partnerom

Andrej Bederka

Komisia pre vzdelávanie, výskum a inovácie ITAS, tajomník
Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Bratislave v roku 1989 a Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 1999. Bol softvérovým konzultantom a projektovým manažérom v oblasti IKT a pôsobil v business consulting v podnikoch na Slovensku a v zahraničí.

Od roku 2010 pracoval takmer 10 rokov pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky ako projektový manažér pre ekonomický informačný system SAP a v iných IKT projektoch, popri tom pracoval v projektoch zameraných na vzdelávanie, napr. „Univerzity ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ - stáže študentov vysokých škôl, „Zvyšovanie kvality vzdelávanie na základných a stredných školách pomocou elektronického testovania“, „IT akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie“, „Program informatizácie škôl do roku 2030 “, „Sektorové inovácie zamerané na efektívny trh práce v Slovenskej republike “.

V súčanosti pôsobí ako tajomník Komisie pre vzdelávanie, výskum a inovácie IT asociácie Slovenska (ITAS), špecialista na odborné vzdelávanie a prípravu Republikovej únie zamestnávateľov (RUZ), je členom sektorovej rady pre IKT a tajomníkom Digitálnej koalície - Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky.

Aktívne sa podieľa na podpore rozvoja informatického vzdelávania, zvyšovania digitálnych zručností a kompetencí pre digitálnu budúcnosť vo vzdelávaní a na rozvoji odborného vzdelávania a prípravy v oblasti IKT na stredných odborných školách.
 • DISKUSIA na tému "Ľudské zdroje pre kybernetickú bezpečnosť"   |   Jesenná ITAPA 2022
  Ivan Makatura, Kompetenčné centrum SK-CERT
  Martin Florián, MIRRI
  Andrej Bederka, ITAS
  Ivan Kotuliak, FIIT STU
  Roman Baranovič, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

  VIDEOZÁZNAM
   
 • DISKUSIA na tému moderného školstva   |   Jarná ITAPA 2022
  Anton Bederka, ITAS: „Inovatívny vzdelávací program rozvoja informatickej a digitálnej kultúry DigQ prichádza po vzore úspešne pilotne overeného programu FinQ - rozvoj finančnej kultúry. Digitálna koalícia s odbornými garantmi, expertným tímom a partnermi prináša učiteľom komplexné metodické a podporné materiály pre rozvoj informatickej a digitálnej kultúry žiačok a žiakov v rôznych predmetoch na škole. Namiesto memorovania cieľom je rozvoj vyšších kognitívnych procesov zameraný na skvalitnenie informatického vzdelávania a digitálnych zručností. Program je prístupný pre každú školu a má ambíciu do roku 2027 zapojiť tretinu žiackej populácie."

   
 • Diskusný panel   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  Diskusia pozvaných hostí:
  Andrej Bederka, Digitálna Koalícia
  Huth Carsten, Checkmarx
  Peter Kampa, SOFTEC
  Richard Kiškovač, MIRRI
  predstaviteľ spoločnosti, SEVITECH
  Martin Sulík, NASES

  Videozáznam
   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies