Staňte sa partnerom

DISKUSIA na tému "Ľudské zdroje pre kybernetickú bezpečnosť"

/ Prednáška
Ivan Makatura, Kompetenčné centrum SK-CERT
Martin Florián, MIRRI
Andrej Bederka, ITAS
Ivan Kotuliak, FIIT STU
Roman Baranovič, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

VIDEOZÁZNAM
 

Ivan Makatura

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, člen správnej rady Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií, súdny znalec v odbore bezpečnosť a ochrana informačných systémov, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, certifikovaný manažér kybernetickej bezpečnosti a lead audítor systémov riadenia informačnej bezpečnosti. Aktívne participuje na príprave legislatívy a technických noriem, okrem iného aj ako člen technickej komisie ISO/IEC. V IT odvetví pracuje viac ako 30 rokov. Vyštudoval odbory výpočtová technika a aplikovaná informatika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Neskôr absolvoval postgraduálne štúdium na Znalecko…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martin Florian

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Poverený riadením sekcie kybernetickej bezpečnosti, zodpovedný za koordináciu kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo verejnej správe SR a za orchestráciu informačnej a dátovej bezpečnosti v tomto sektore. Bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Capco Slovensko, predtým člen predstavenstva Volksbank Slovensko, a.s. (COO, CIO, CISO). IT sektoru, informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ako aj dátovej analytike sa venuje väčšinu svojho profesionálneho života (20 a viac rokov).  Pôsobil v spoločnostiach SAS International ako riaditeľ pre Slovensko a v Oracle Consulting ako business development manager. Vo VUB banke pôsobil ako senior executive manager pre manažment údajov, kybernetickú bezpečnosť digitálnych kanálov a tiež ako spoluzakl…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Andrej Bederka

Komisia pre vzdelávanie, výskum a inovácie ITAS
Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Bratislave v roku 1989 a Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 1999. Bol softvérovým konzultantom a projektovým manažérom v oblasti IKT a pôsobil v business consulting v podnikoch na Slovensku a v zahraničí. Od roku 2010 pracoval takmer 10 rokov pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky ako projektový manažér pre ekonomický informačný system SAP a v iných IKT projektoch, popri tom pracoval v projektoch zameraných na vzdelávanie, napr. „Univerzity ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ - stáže študentov vysokých škôl, „Zvyšovanie kvality vzdelávanie na základných a stredných školách pomocou elektronic…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ivan Kotuliak

FIIT STU
Je dekanom FIIT STU a zároveň pôsobí ako odborný zástupca SR pre European Blockchain Partnership pri EK, ako aj Slovenský zástupca Information for All programu Slovenskej Komisie UNESCA. Predtým získal titul PhD od Univerzity vo Versailles v odbore informatika, ako aj od FEI STU v odbore telekomunikácie. Od roku 2002 pracuje na pozíciách výskumného pracovníka, neskôr odborného asistenta a od r. 2019 ako profesor fakulty. Jeho výskumná orientácia zahŕňa výkonnosť komunikačných sietí, architektúry NGN sietí, mobilné a bezdrôtové siete. V poslednej dobe sa zameriava na Blockchain a Siete pre doručovanie obsahu CDN, kde je spoluautor štandardu ETSI, ako aj na Softvérovo definované siete (SDN). Je spoluautorom viac ako 50 vedeckých publiká…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Roman Baranovič

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies