Staňte sa partnerom

Alžběta Solarczyk Krausová

Centrum pre výskum inovácií a kybernetické právo, vedúca
Je vedúcou Centra pre výskum inovácií a kybernetické právo na Ústave štátu a práva Akadémie vied Českej republiky, predsedníčkou Odbornej platformy a Fóra Českej republiky pre monitorovanie právnych a etických pravidiel pre umelú inteligenciu, zakladateľkou a predsedníčkou konferencie SOLAIR (Society, Law, Artificial Intelligence and Robotics), externou lektorkou Univerzity Karlovej, výkonnou redaktorkou časopisu The Lawyer Quarterly a členkou Spornej komisie Úradu na ochranu osobných údajov. Pôsobila ako členka expertnej skupiny pre zodpovednosť a nové technológie Európskej komisie a ako expertka za Českú republiku pri rokovaniach o návrhu odporúčaní UNESCO o etike umelej inteligencie. Českú republiku zastupuje ako expertka v GPAI. Je členkou siete expertov ONE AI pri OECD. Vo svojom výskume sa zameriava na právne aspekty umelej inteligencie, robotiku, rozhrania mozog - počítač a prepojenie technológií s biologickým životom. Od roku 2017 prispieva k formulácii budúcej regulácie umelej inteligencie na medzinárodnej aj vnútroštátnej úrovni. Je hlavným autorom českých návrhov na medzinárodnú reguláciu umelej inteligencie zaslaných UNCITRAL a UNIDROIT (2017), spoluautorom dokumentu Zodpovednosť EÚ za umelú inteligenciu a ďalšie nové digitálne technológie (2019) a spoluautorom českého non-paperu Regulačný rámec pre umelú inteligenciu v Európskej únii (2020). Je hlavnou autorkou Analýzy právnych a etických aspektov rozvoja umelej inteligencie a jej aplikácií v Českej republike (2018) vypracovanej pre Úrad vlády Českej republiky a spoluautorkou Národnej stratégie pre umelú inteligenciu Českej republiky (2019).
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies