Staňte sa partnerom

ITAPA OPEN TALK

/ Prednáška

Juraj Bárdy

Futuristiq
Juraj Bárdy expert na digitálne inovácie vo verejnej správe Kariéra Príprava novej Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy za oblasť Riadenie údajov a Big data SK (2015-2016) Príprava strategického dokumentu pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie 2014 – 2020, ktorý určil postup Slovenska v rozvoji eGovernmentu a bol základom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (2013-2014) Návrh riešenia a dohľad nad implementáciou národného eHealth riešenia v Kosove (2011-2015) Vzdelanie Master of Science, Žilinská univerzita v Žiline, Informačné a riadiace systémy, Aplikovaná informatika (2006)  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Alžběta Solarczyk Krausová

Centrum pre výskum inovácií a kybernetické právo
Je vedúcou Centra pre výskum inovácií a kybernetické právo na Ústave štátu a práva Akadémie vied Českej republiky, predsedníčkou Odbornej platformy a Fóra Českej republiky pre monitorovanie právnych a etických pravidiel pre umelú inteligenciu, zakladateľkou a predsedníčkou konferencie SOLAIR (Society, Law, Artificial Intelligence and Robotics), externou lektorkou Univerzity Karlovej, výkonnou redaktorkou časopisu The Lawyer Quarterly a členkou Spornej komisie Úradu na ochranu osobných údajov. Pôsobila ako členka expertnej skupiny pre zodpovednosť a nové technológie Európskej komisie a ako expertka za Českú republiku pri rokovaniach o návrhu odporúčaní UNESCO o etike umelej inteligencie. Českú republiku zastupuje ako expertka v GPAI. Je č…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ivan Sekaj

Slovenská technická univerzita
Pôsobí ako profesor na Ústave robotiky a kybernetiky na Fakulte elektrotechnicky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Výskumne aj pedagogicky sa venuje implementácii metód umelej inteligencie do oblasti riadenia a do robotiky. Prioritne sa venuje bio-inšpirovaným výpočtovým algoritmom, evolučným algoritmom a strojovému učeniu. Je autorom alebo spoluautorom 4 vedeckých monografií a mnohých vedeckých článkov z uvedených vedných oblastí. Tiež sa venuje popularizačnej činnosti v oblasti umelej inteligencie, okrem iného je autor populárno-vedeckej knihy, ktorá je venovaná problematike umelej inteligencie a jej vzťahu k ľudskej spoločnosti.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

František Babič

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita v Košiciach
František Babič pôsobí od roku 2018 ako docent na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach. Vo výskume sa venuje najmä spracovaniu a analýze rôznych typov dát, v posledných rokov najmä v doméne poskytovania zdravotníckej starostlivosti alebo podpore medicínskej diagnostiky. Je alebo bol členom riešiteľského kolektívu viacerých výskumných projektov z národných alebo medzinárodných grantových schém. Momentálne riadi riešiteľský kolektív APVV projektu Spracovanie a analýza ultrasonografických videozáznamov pomocou umelej inteligencie. Zároveň od roku 2019 pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky TUKE ako prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy, ktorý má na star…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Lukáš Benzl

Česká asociácia umelej inteligencie
Má viac ako 18 rokov skúseností z technologických spoločností a startupov. Pracoval v oblasti produktového a projektového manažmentu. V posledných rokoch sa špecializuje na umelú inteligenciu a jej vplyv na firmy a jednotlivcov. V roku 2023 založil Českú asociáciu umelej inteligencie s cieľom podporovať rozvoj a vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie. Vo funkcii riaditeľa organizuje významné iniciatívy v oblasti AI a nadväzuje strategické partnerstvá. Asociácia združuje viac ako 130 firemných členov a partnerov vrátane značiek ako Google, EY a ČSOB.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies