Staňte sa partnerom

Alexander Leiningen-westerburg

Siemens Business Services, Rakúsko
Narodený 1964 vo Viedni. V roku 2005 začal pracovať pre Siemens Business Services, kde sa čoskoro stal zodpovedným za segment e-Governmentu. Niekoľko rokov prednášal na tému nových médií na Dunajskej univerzite (Donau-Universität) v Krems a na Paracelsovej univerzite v Salzburgu.

Vyštudoval históriu, potom mu ale učaroval internet a preto koncom 90-tych rokov začal na Dunajskej univerzite s doktorandským štúdiom v obore manažment telematických služieb. V rokoch 2001 až 2005 pracoval v Úrade rakúskeho spolkového kancelára, v strategickej sekcii rakúskeho IKT, ktorá bola zodpovedná za implementáciu a šírenie eGovernmentu v Rakúsku. Nevšedný úspech tejto sekcie viedol k zlepšeniu pozície Rakúska v rámci rebríčka európskych eGovernmentov a to z trinásteho miesta na prvé. V rámci tohto taktického eGovernment zoskupenia sa zúčastnil viacero projektov ako napr. občianske karty, federálne PKI stratégie a rakúska eGovernment značka kvality. Okrem iného tiež podporoval samosprávy v ich úsilí o zapojenie do eGovernmentu. 
  • Ochrana národného kultúrneho dedičstva v Rakúsku   |   Kongres ITAPA 2010: Tam, kde sa svety stretávajú
    Rakúske štátne archívy dostanú elektronické archívy na trvalé uchovávanie digitálnych dát. Rozsah využitia elektronického systému záznamov v rakúskej federálnej štátnej správe vyžaduje tiež profesionálnu archiváciu. V súlade so Zákonom o federálnej archivácií zodpovedá Rakúsky štátny archív nielen za zodpovedajúci výber a uskladnenie elektronických originálov, ale tiež za dlhodobú (trvalú) čitateľnosť dát. Dosahuje sa to inštaláciou úložného systému na dvoch miestach ako aj softvér založeným na referenčnom modeli OAIS (Open Archival Information System). Kvôli zníženiu nákladov Úrad spolkového kancelára obstaral všeobecnú licenciu, ktorá umožňuje využívať toto archivárske riešenie tiež rakúskymi spolkovými krajinami, mestami, samosprávami a ostatnými vládnymi inštitúciami bez potreby individuálneho vyhlasovania verejnej súťaže. Prezentácia predstaví projekt, jeho požiadavky, hardvérové a softvérové riešenie a hlavné štandardy ako OAIS, PREMIS a ostatné.
  • Elektronické služby a eGovernment v Rakúsku - cesta na pozíciu lídra   |   Kongres ITAPA 2007: Living Online

    An insider’s view on the Austrian E-Government story: According to the last European eGovernment Benchmark Austria is the leading European eGovernment country. This first place is the result of a sophisticated, service-oriented eGovernment strategy and hard work with the restriction of a tight budget. The first part of the presentation will give a short overview of the strategy and the modular Austrian eGovernment model, with a special focus on the various open source reusables, which can be used by any government and private organization throughout the world. The second part will focus on the lessons learned in building an eGovernment strategy for a whole country. 

  • Stratégia pre eGovernment - ako ho vybudovať v celej krajine (skúsenosť rakúskeho eGovernmentu)   |   Kongres ITAPA 2006

    Pohľad znalca na príbeh rakúskeho eGovernmentu: Podľa posledných porovnaní eGovernmentu v Európe je Rakúsko na prvej priečke. Toto prvé miesto je výsledkom sofistikovanej stratégie eGovernmentu zameraného na poskytovanie služieb, tvrdej práce a obmedzeného rozpočtu. Prvá časť prezentácie poskytne krátky prehľad stratégie a systém rakúskeho eGovernment modelu, pričom budú spomenuté aj rôzne open source aplikácie, ktoré môžu byť použité akoukoľvek vládou a súkromnou organizáciou na celom svete. Druhá časť prezentácie sa zameria na skúsenosti získané počas budovania eGovernment stratégie pre celú krajinu.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies