Staňte sa partnerom

Ochrana národného kultúrneho dedičstva v Rakúsku

/ Keynote
Rakúske štátne archívy dostanú elektronické archívy na trvalé uchovávanie digitálnych dát. Rozsah využitia elektronického systému záznamov v rakúskej federálnej štátnej správe vyžaduje tiež profesionálnu archiváciu. V súlade so Zákonom o federálnej archivácií zodpovedá Rakúsky štátny archív nielen za zodpovedajúci výber a uskladnenie elektronických originálov, ale tiež za dlhodobú (trvalú) čitateľnosť dát. Dosahuje sa to inštaláciou úložného systému na dvoch miestach ako aj softvér založeným na referenčnom modeli OAIS (Open Archival Information System). Kvôli zníženiu nákladov Úrad spolkového kancelára obstaral všeobecnú licenciu, ktorá umožňuje využívať toto archivárske riešenie tiež rakúskymi spolkovými krajinami, mestami, samosprávami a ostatnými vládnymi inštitúciami bez potreby individuálneho vyhlasovania verejnej súťaže. Prezentácia predstaví projekt, jeho požiadavky, hardvérové a softvérové riešenie a hlavné štandardy ako OAIS, PREMIS a ostatné.

Alexander Leiningen-westerburg

Narodený 1964 vo Viedni. V roku 2005 začal pracovať pre Siemens Business Services, kde sa čoskoro stal zodpovedným za segment e-Governmentu. Niekoľko rokov prednášal na tému nových médií na Dunajskej univerzite (Donau-Universität) v Krems a na Paracelsovej univerzite v Salzburgu. Vyštudoval históriu, potom mu ale učaroval internet a preto koncom 90-tych rokov začal na Dunajskej univerzite s doktorandským štúdiom v obore manažment telematických služieb. V rokoch 2001 až 2005 pracoval v Úrade rakúskeho spolkového kancelára, v strategickej sekcii rakúskeho IKT, ktorá bola zodpovedná za implementáciu a šírenie eGovernmentu v Rakúsku. Nevšedný úspech tejto sekcie viedol k zlepšeniu pozície Rakúska v rámci rebríčka európskych eGovernmentov…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies