Smatana: Dáta majú slúžiť ľuďom a nie ľudia dátam

Na Slovensku nikdy nebolo prioritou využívať dáta alebo ich zbierať, pričom primárne majú slúžiť ľuďom a nie ľudia dátam. Myslí si analytik Martin Smatana, ktorý sa dátam venoval v rámci panelu na 1. ročníku konferencie ITAPA Health&Care. Dáta sa podľa neho síce zbierajú, no nepoužívajú sa, čo je chyba.

„Nikdy sme si nezadefinovali, čo sa s dátami bude robiť, na čo sa majú zbierať. Nikdy sa tak nedefinovala zmluva medzi ministerstvom zdravotníctva a Národným centrom zdravotníckych informácií, čo má presne každý rok robiť, takže sa úplne stratil zmysel toho, kam to má celé smerovať,“ povedala v diskusii s tým, že jedným z hlavných problémov dát je fakt, že sa nekultivovali, takže nie sú také použiteľné.

Pri tvorbe zdravotnej politiky dáta využíva aj Inštitút zdravotných analýz (IZA) ministerstva zdravotníctva, no často naráža na problém, že nie sú kompletné, dostatočné. „Pacient však nevidí hodnotu v dátach, ktoré odovzdáva, resp. vypĺňa. No ak výrazne nestúpne dostupnosť dát pre lekára či pacienta, nevzrastie ani kvalita vypĺňaných dát,“ vysvetlil riaditeľ IZA Matej Mišík s tým, že od toho sa pri tvorbe zdravotnej politiky potom veľmi ťažko odráža. Inštitút sa nateraz opiera prevažne o dáta od zdravotných poisťovní, pretože tam je motivácia jasná. „Kým poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nevykážu dáta do zdravotných poisťovní, nedostanú zaplatené. Motivácia vykazovať dáta do NCZI je veľmi slabá, i keď povinná, chýba motivátor, akým je využiteľnosť,“ povedal M. Mišík.

Problémom NCZI je najmä fakt, že dáta často zbiera v papierovej forme, upozornil generálny riaditeľ centra Peter Lukáč. „Potrebujeme sa dostať do plne automatizovaného zberu, aby k nám chodili dáta cez informačný systém a aby sme mohli v rámci nášho prostredia robiť dátovú štatistiku,“ uviedol v paneli. Štát má však podľa neho celkovo problém vymieňať si medzi sebou dáta, chýba základný rámec, metodika, čo sa má s nimi robiť a na aký účel majú slúžiť. P. Lukáč však potvrdil, že v spolupráci s rezortom zdravotníctva pripravujú dátovú mapu, aby vedeli, aké dáta zbierať, vyhodnocovať a v akom formáte ich od poskytovateľov potrebujú.

 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným