Slovensko ako digitálny tiger do desať rokov – realita či fikcia?

Slovensko ako top digitálna krajina? Krajina, kde mestá budú prešpikované inteligentnými snímačmi, kde autá budú autonómne a kde verejnú správu bude riadiť umelá inteligencia? Krajina, ktorá bude digitálnym tigrom Európy? Do desať rokov? Je to vôbec možné? No, prekvapivo presne tento cieľ schválila vláda pred niekoľkými dňami.

Nekladieme si tento cieľ preto, lebo je ľahký, ale preto, lebo je náročný. Túto parafrázu Kennedyho zdôvodnenia, prečo ísť na Mesiac možno mali prekladatelia Stratégie digitálnej transformácie na mysli. Lebo vskutku materiál ešte v pripomienkovaní nikoho nenechal chladným. Dokument prakticky okamžite vyvolal určité kontroverzie. Oproti tým, ktorí sršia optimizmom, stojí časť skeptickej spoločnosti, ktorá sa pýta - je to realizovateľné?  

Má vôbec Slovensko ľudské kapacity stať sa digitálnym tigrom? V čase, keď zúfalo hľadáme programátorov všade....  A vôbec, doterajší priebeh budovania eGovernmentu za posledných 15 rokov nevyzerá na – povedzme – dôkaz toho, že Slovensko má na to byť digitálnym tigrom. Prečo sa radšej nezamerať na prevzatie toho, čo je už niekde odskúšané?  

Ale dá sa oponovať. Žiaden cieľ sa nedá dosiahnuť bez toho, aby sme si ho stanovili. A keď si budeme klásť donekonečna provinčné ciele, tak Slovensko nebude nikdy viac len provinčnou krajinou, z ktorej najlepšie mozgy odchádzajú preč. Stanovme si preto také ciele, ktoré dokážu nadchnúť, mobilizovať našu energiu a, naopak, mozgy pritiahnuť....          

Richard Raši ako predkladateľ vyzdvihuje najmä to, že Slovensko je ako jedna z prvých krajín v Európe, ktorá prichádza s takouto komplexnou stratégiou digitálnej transformácie. „Slovensko musíme pripraviť na celoplošnú digitálnu transformáciu. To poslúži ako potrebný impulz pre naštartovanie rozvoja informačnej spoločnosti a transformácie tradičného priemyslu na inteligentný priemysel vrátane rozvoja umelej inteligencie,“ uviedol Richard Raši. podpredseda vlády pre investície a informatizáciu.

Rezervovanejší prístup zaujala IT Asociácia Slovenska (ITAS) ako najväčšie slovenské profesijné združenie najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. Jej experti na príprave materiálu aktívne participovali a pripomienkovali viaceré dôležité oblasti. Zároveň však vyslovili želanie, aby tento ambiciózny plán neostal len „na papieri“. Ozývajú sa tiež hlasy odporcov, ktoré hovoria o tom, že projekt Stratégie digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030 je beh na dlhú trať a môže časom skončiť „v koši“ ako niektoré iné slovenské projekty, plánované v podobnom časovom horizonte.

V texte sú identifikované viaceré technologické výzvy, ktorým bude Slovensko čeliť v najbližšom období – využitie umelej inteligencie, digitálne inovačné huby, aktivity smerujúce k rozvoju digitálnych zručností a pod. Súčasťou tejto digitálnej transformácie a jednou z oblastí, ktorej sa tieto zmeny týkajú, je aj školstvo. Podľa uznesenia má vicepremiér s ďalšími ministrami a riaditeľom vypracovať do 31. júna tohto roka komplexný akčný plán digitálnej transformácie Slovenska 2019 až 2022, týkajúci sa škôl a vzdelávania.

Slovensko sa pri tvorbe digitálnej transformácie inšpirovalo vyspelými krajinami ako sú Francúzsko, Fínsko, Veľká Británia či Singapur. Preto hodnotiť tento projekt a jeho realizovateľnosť v tejto fáze by bolo zrejme okázalé. Digitálna transformácia je dôležitá je napríklad preto, že viac ako 50 % európskeho obratu v online priestore realizujú americké spoločnosti. Ďalej preto, že digitálna ekonomika sa stáva súčasťou čoraz väčšieho počtu trhov.

Konferencia Jarná ITAPA 2019 je jednou z prvých príležitostí, kde bude môcť Richard Raši ako podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu prezentovať ambiciózny projekt digitálnej transformácie 2030. Následne bude celá sekcia venovaná diskusiim kde autori aj oponenti vyjadria svoj názor.


Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným