Programový výbor Kongresu ITAPA 2018

Cieľom Programového výboru Mezinárodného kongresu ITAPA 2018 je predovšetkým navrhovať témy, respektíve spíkrov pre podujatia ITAPA, ako aj vyhodnocovať kvalitu navrhovaných príspevkov pre podujatie. ITAPA aj vďaka Programovému výboru je už 17 rokov vrcholnou platformou v oblasti eGovernmentu a digitalizácie verejnej správy na Slovensku. 
 
Meno Priezvisko Organizácia
Peter  Ágh Asociácia prednostov Slovenska
Róbert  Babela Ústav zdravotníckych disciplín
Mária        Bieliková Slovenská technická univerzita v Bratislave
Julian Bowrey Innovate UK
Milan  Ftáčnik Slovenská informatická spoločnosť
Piotr  Fuglewicz  
Milan  Ištván Partnerstvá pre prosperitu
Rastislav  Janota Národný bezpečnostný úrad
Lucia  Kondáš  
Csaba  Madarász  eDemokrácia Műhely Egyesület
Jeremy   Millard Danish Technical Institute
Ľudovít  Molnár Slovenská technická univerzita v Bratislave
Zuzana  Nehajová Ernst & Young
Branislav  Rovan Univerzita Komenského v Bratislave
Martina  Slabejová Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Sylvianne Toporkoff  
Igor  Wzoš Mesto Poprad
Irina  Zalisova EPMA

*Ďalší členovia Programového výboru ITAPA budú priebežne zverejňovaní.