Prihláste svoj projekt a získajte prostriedky z SK-NIC fondu

Spoločnosť SK-NIC vyhlási prvú výzvy v septembri 2019 z fondu SK-NIC, ktorá bude určená pre projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vzdelávania v oblasti internetu. Sledujte web sk-nic.sk.

Odborná verejnosť zaznamenala, že plánujete na jeseň otvoriť výzvy fondu. Na čo budú zamerané?

Tak ako v reálnom svete, aj v tom virtuálnom je potreba chrániť rôzne hodnoty. Nie sú fyzicky uchopiteľné, ale znamenajú pre nás často krát veľa. Život vo virtuálnom svete v súčasnosti rastie každým dňom a nielen ľudia, ale aj ekonomika a fungovanie štátu či obchodu sa doňho presúvajú. Jedným z cieľov spoločnosti je preto tento virtuálny svet chrániť a na to reaguje aj náš fond.

Vyhlásenie prvej výzvy očakávame v septembri 2019 a bude určená pre projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vzdelávania v oblasti internetu. Aj z výsledkov IT Fitness testu, ktorý každoročne podporujeme je viditeľné, že práve tieto oblasti sú kritické pre efektívne využívanie súčasných technológií, a preto potrebujú aj najviac práce.

Aké prostriedky sú vo fonde, ako sú tvorené?

Prostriedky SK-NIC fondu sú tvorené na ročnej báze z 5 % obratu spoločnosti SK-NIC a ich poskytovanie je tiež predpokladané ročne, pričom témy výziev budú upravované podľa potreby. V súčasnosti sú vo fonde financie z niekoľkých predchádzajúcich rokov a tieto plánujeme prerozdeliť na výzvy.

Ako sa môžu uchádzači zapojiť do výzvy, kde sa o nej dozvedia?

Každý, kto chce na výzvu zareagovať by mal pozorne sledovať náš web sk-nic.sk, kde už teraz komunikujeme plánovanú výzvu. Postupne na ňom zverejníme všetky termíny a ďalšie dôležité informácie. Už teraz však vieme, že proces zberu a vyhodnocovania projektov bude zabezpečovať nadácia Pontis. Po záverečnom schválení projektov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu podpíšeme s úspešnými uchádzačmi zmluvy a projekty sa môžu spustiť.

Aké projekty očakávate, že sa zapoja do výzvy?

Už teraz zaznamenávame záujem o našu výzvu. Dostávame rôzne individuálne žiadosti o podporu. Viaceré projekty podporujeme aj mimo fondu, musia to byť však projekty kvalitné a v súlade s našimi cieľmi. Vo výzve očakávame nielen projekty, ktoré budú mať charakter tzv. „start-upov“, ale predpokladáme, že sa prihlásia aj uchádzači, ktorí sa venujú týmto oblastiam dlhodobo a chcú rozšíriť svoje aktivity.

Aké budú výšky pridelených financií na projekty?

V prvej výzve očakávame menšie projekty, ktoré sa budú uchádzať o podporu v tisícoch EUR, ale v budúcnosti počítame aj s väčšími projektami, ktoré si budú vyžadovať vyššiu podporu. V tejto súvislosti len potvrdzujem, že ochrana virtuálneho Slovenska je jednou z našich priorít, preto nie sú ani tak dôležité financie, ako prínos samotného projektu a ako je s jeho pomocou možné dosiahnuť čo najväčší efekt.


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným