Prepájanie priestorových dát má obrovský potenciál pre budúcnosť

Bratislava, 30. marca 2021 – Vo verejnej správe je veľa cenných dát, no najviac ľudí využíva práve priestorové dáta. Na ich získavanie je však potrebné vynaložiť veľké úsilie. Napriek tomu, že už dnes zbierame veľké množstvo hodnotných priestorových dát, má Slovensko stále nedostatky pri ich prepájaní. Zdieľanie údajov v oblasti životného prostredia je pritom nevyhnutné nielen pre odbornú verejnosť, ale najmä pre celé obyvateľstvo. Zhodli sa účastníci podujatia ITAPA Digital Talk v prvej verejnej diskusii o sprístupňovaní priestorových dát ľuďom.

Už skoro 14 rokov platí smernica INSPIRE, ktorej cieľom je vybudovať v celej Európe vzájomne prepojenú infraštruktúru priestorových informácií. „Slovensko v digitalizácii celkovo zaostáva za inými krajinami, a teda aj nástup INSPIRE nebol u nás dostačujúci. Zaostáva však aj dopyt po údajoch,“ povedal Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. „Pritom, široké využitie čo najpresnejších priestorových dát je úplne kľúčové k dosiahnutiu stanoveného cieľa. Inovácie založené na dátach navyše prinesú občanom viacero výhod, napríklad lepšiu mobilitu alebo nižšiu spotrebu energie.“

Róbert Konrád z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre životné prostredie objasňuje pohľad EÚ. „Napriek všetkým ťažkostiam je teraz na Slovensku kľúčové, ako sa podarí smernicu INSPIRE prepojiť s ďalšími politikami otvorených dát,“ hovorí. „Legislatíva je hotová - čo sa týka zdieľania dát, máme za sebou vyše 10 rokov implementácie a verím, že situácia sa vyvíja k lepšiemu. Väčšie prepojenie dát je otázka stratégie, ako aj celkovej politiky v tejto oblasti.“

Cieľové skupiny pre využívanie priestorových dát sa rozširujú a odborná verejnosť má záujem o čoraz väčšie množstvá údajov. Martin Tuchyňa z Ministerstva životného prostredia SR objasňuje prekážky integrácie dát a ich sprístupňovania: „Na Slovensku máme na INSPIRE rôzne pohľady. My na ministerstve sa okrem naplnenia požiadaviek legislatívy v oblasti harmonizovaného zdieľania geozdrojov zároveň snažíme napĺňať aj očakávania na podporu ich opätovného využívania. Posledné dva roky sa snažíme na pôde nášho ministerstva okrem „upratania vlastných geozdrojov“, vytvoriť podmienky pre podporu ostatných poskytovateľov verejnej správy. Nemenej dôležitú pozornosť chceme venovať aj posilneniu zastúpenia užívateľskej komunity aby sprístupnené geozdroje boli ľahko prepojiteľné s ďalšími údajmi a našli svoje využitie aj nad rámec oblasti verejnej správy v širšom celospoločenskom kontexte.“

Miroslav Líška z Dátovej kancelárie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie: „Riešenie vidíme v jednotnej architektúre otvorených údajov samosprávy, verejnej, či štátnej správy. Funkciou INSPIRE je urobiť toto prepojenie tak, aby sa čo najviac otvorených údajov dostalo k ľuďom.“  

Na druhej strane Tomáš Řezník z Geografického ústavu Masarykovej univerzity v Brne však nesúhlasí s tým, že sa na Slovensku dáta nezdieľajú, práve naopak. „Dokonca tu máte inštitúcie, ktoré sú v tejto oblasti lídrami – napr. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra alebo Národné lesnícke centrum.“ Je potrebné si uvedomiť, že „priestorové dáta sú zlatým kľúčom ku konsolidácii politiky, k dosiahnutiu lepších stanovísk, či k rozhodnutiu expertov - bez nich to nejde.“ Škoda je, že sa do týchto dát neinvestuje viac, pretože by mohli byť výrazne viditeľnejšie a lepšie využiteľné.

Priestorové dáta patria medzi najdrahšie a štát do nich investuje niekoľko miliónov euro ročne, zdôraznil Ľuboslav Michalík z Geografického a kartografického ústav v Bratislave a doplnil: „V uplynulom desaťročí sme venovali INSPIRu veľké úsilie a máme publikované už všetky údaje, ktoré náš rezort spravuje. Dnes máme viacero dát, ktoré sú pre verejnosť prístupné a ľudia ich aj využívajú, napr. ZBGIS dáta či Kataster nehnuteľností.“  

Filip Kadeřábek z Asseco Central Europe, zastupujúci pohľad súkromného sektora vníma problém v tom, že „technológia napreduje oveľa rýchlejšie ako schopnosť štátu dáta zdieľať. Prepájanie priestorových dát s našimi životmi má obrovský potenciál, pretože dáta sú naša budúcnosť.“

Séria ITAPA Digital Talks bude pokračovať o mesiac – 27. apríla 2021 témou Progres v informatizácii: čo sa podarilo od volieb?

 
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným