Prečo riešiť najväčšie problémy SOC?

Všetky IT štúdie potvrdzujú, že počet kybernetických útokov ročne narastá. V dnešnej dobe neustále vzmáhajúcich sa útokov, ktoré sa snažia preniknúť cez firewally do vnútornej siete, a nedostatočnej informovanosti zo strany používateľov je prevencia informačnej bezpečnosti nie otázkou možnosti, ale nutnosti. Sú firmy na kybernástrahy 21. storočia pripravené?

Odpoveď je viac než znepokojujúca. Podľa prieskumu spoločnosti Fortinet, bezpečnostní analytici sú v súčasnosti ohromení počtom bezpečnostných upozornení, ktorým každý deň čelia. V prieskume až 42% respondentov uviedlo, že trpia únavou z kybernetickej bezpečnosti a 93% týchto osôb zaznamenáva 5 000 alebo viac výstrah denne.

Aj keď čoraz viac podnikov odpovedá na útoky zavádzaním rôznych nekoncepčných opravných systémov, bezpečnostné tímy nemajú dostatočný prehľad a automatizované technológie, aby tieto pokročilé hrozby dokázali detegovať a včas na ne zareagovať. Chýba im automatizácia zaisťujúca maximálne využitie prostriedkov. Schopnosť detekcie a reakcie na dnešné kybernetické hrozby, skrátka, nie je dostatočná. Bezpečnostné tímy používajú rôzne tzv. prepojené nesúrodé systémy, ktoré skôr zvyšujú zložitosť namiesto toho, aby poskytovali riešenia.

Práca s týmito izolovanými a nesúrodými systémami problém zbytočne komplikuje, pretože musia pracovať v rôznych prostrediach, na rôznych obrazovkách, čo zaberá príliš veľa času. To následne vedie k zahlcovaniu alarmov, pomalšiemu prešetrovaniu incidentov a nakoniec k meškajúcej reakcii. Útočníci tak majú viac času na pôsobenie v napadnutej sieti. Vaše dáta i financie sú vystavené zvýšenému riziku, pokiaľ prešetrovanie, reakcia a následne aj pobyt útočníka vo vašom systéme trvá dlhšie, než je prípustné.

Iba antivírus nestačí

Množstvo firiem považuje problém IT bezpečnosti za vyriešený v momente nainštalovania antivírusového softvéru, čo predstavuje pre firmu absolútny hazard s dátami a citlivými údajmi. Kybernetických hrozieb neustále pribúda a žiadna spoločnosť si nemôže byť istá, že je v bezpečí. Veľká časť spoločností už investovala značné množstvo prostriedkov do dôležitej prevencie, ktorá je účinná pri bežných útokoch, ale neposkytuje primeranú ochranu v súčasnom dynamickom prostredí cielených útokov. Samotná prevencia už nie je dostatočná.

Riešením je technológia FortiSOAR

Tieto tlaky môže pomôcť zmierniť pridanie funkcií zabezpečenia orchestrácie, automatizácie a odozvy (SOAR) do bezpečnostnej architektúry. Pomocou FortiSOAR môžu bezpečnostné tímy plne integrovať svoje bezpečnostné nástroje a vylepšiť riadenie a automatizáciu SOC, čo pomáha eliminovať časovo náročné manuálne pracovné postupy.

 

FortiSOAR centralizuje nástroje a zintenzívňuje úsilie SOC tímov a dáva im oprávnenie rýchlo reagovať, automatizovať úlohy a vykonávať akcie v celom zabezpečení organizácie.


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným