Staňte sa partnerom

DXC Technology

Informácie o partnerovi

DXC Technology je svetovým lídrom v oblasti IT služieb v rebríčku Fortune 500. Našich viac ako 130 000 ľudí vo viac ako 70 krajinách poverili naši zákazníci dodávať to, na čom najviac záleží. Využívame silu technológie na poskytovanie kritických IT služieb, ktoré majú vplyv na podnikanie. DXC je vybraný zamestnávateľ so silnými hodnotami a podporuje kultúru inklúzie, spolupatričnosti a firemného občianstva.

DXC je hrdé na to, že sa stal  v 2022 partnerom Manchestru United. Ako partner tímu pre digitálnu transformáciu bude DXC spolupracovať s United na zlepšení spôsobu, akým jeho 1,1 miliardy fanúšikov na celom svete spolupracuje s klubom, ako aj na zlepšení jeho každodenných obchodných operácií. DXC pomôže Manchestru United stať sa viac orientovaným na dáta a využiť silu dátových a analytických technológií vo všetkých aspektoch klubu.

Čo robíme

Poskytujeme excelentné IT služby pre našich zákazníkov a kolegov, ktoré potrebujú na modernizáciu prevádzky a podporu inovácií v rámci celého IT prostredia. Poskytujeme služby pre outsourcing podnikových procesov, analytiku a inžinierstvo, aplikácie, bezpečnosť, cloud, outsourcing IT a moderné pracovisko.

DXC Technology Slovakia je významným partnerom v IT oblasti pre slovenských zákazníkov, či z verejného alebo komerčného sektora.

Podieľame sa na vytváraní, či pripomienkovaní rôznych IT koncepcií a stratégií, zákonov, až po aktívnu účasť v pracovných skupinách a odborných IT združeniach. Dodávame riešenia a transformujeme procesy na odbúravanie byrokracie, príkladom je v minulosti DXC Technology úspešne dodaný projekt Portál Oversi.gov.sk, aby občania a podnikatelia mohli veci vybaviť elektronicky, rýchlo a efektívne.

DXC Slovakia stojí za projektami modernizácie štátu a od 2021 dodáva 4  významné projekty zamerané na MIRRI a MIFI zamerané na digitalizáciu a odbyrokratizovanie štátnej správy na Slovensku, V budúcnosti zabezpečia kvalitatívne aj kvantitatívne tieto projekty nielen zdieľanie údajov medzi úradmi, aby občania nerobili medzi nimi poštárov, ale majú ambíciu všetky údaje sprístupniť občanom tak, aby ich mohli verifikovať, mať prehľad o ich použití, ale predovšetkým jednoduchým a dôveryhodným spôsobom zdieľať aj mimo štátnej správy. Tento projekt má názov „Manažment osobných údajov“ a je prelomovým v oblasti správy dát.

 

V spolupráci s Ministerstvom vnútra v týchto dňoch pracujeme na spustení projektu čipového občianskeho preukazu v bezkontaktnej verzii, ktorá umožní údaje OP využívať aj cez mobily a tablety a zjednoduší tým používanie mnohých elektronických služieb pre ľudí aj podnikateľov na dennej báze. Viac ako 25 rokov dodávame IT systém pre Železničnú spoločnosť Slovensko a naším významným zákazníkom  je VW Slovakia. So Sociálnou poisťovňou sme pracovali na zavedení elektronickej PN.

 

Firma DXC dodáva technologické riešenia zákazníkom po celom svete. Ale jej top priorita sú jej zamestnanci. Z kréda DXC Technology, firma cieľavedome pracuje na zlepšovaní pracovného prostredia a vytváranie kvalitných podmienok rozvoja pre svojich viac ako 1400 kmeňových zamestnancov na Slovensku a to nielen využívaním korporátnych programov v DXC, ale aj vlastným programom rozvoja. Zamestnávame a aktívne zapájame študentov do našich projektov a hľadáme mladé talenty, ktoré nájdu uplatnenie v programovaní, analytike, inžinieringu, vývojárov alebo SAP špecialistov.

 

Viac informácií o DXC Technology nájdete na našej stránke tu.