O Cene ITAPA

cena-itapa-4s

Cena ITAPA - jedinečná súťaž o najlepšie projekty, ktoré úspešne zrealizovali víziu modernizácie a digitalizácie verejnej správy - bola založená súčasne s Medzinárodným kongresom ITAPA
 

CENA ITAPA 2019

Najlepší projekt digitalizácie spoločnost

 

Cieľ súťaže:

* vyjadriť uznanie kvalitným, inovatívnym a zaujímavým projektom a ich riešiteľom, ktorí pomohli zjednodušiť, zefektívniť a spriehľadniť procesy vo verejnej správe
* oceniť výsledok vzájomnej spolupráce všetkých zúčastnených
* umožniť výmenu získaných skúseností

 

Všetky prihlásené projekty a riešenia hodnotí komisia zložená zo slovenských a českých odborníkov venujúcich sa oblasti IT, zástupcov akademickej obce, kľúčových predstaviteľov eGovernmentu na Slovensku, ako aj zástupcov médií zameraných na informačné technológie a najnovšie trendy v tejto oblasti. Cena ITAPA je vyhlasovaná v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

 

Od roku 2014 je pravidelne vyhlasovaná aj poslucháčska súťaž Cena Rádia Slovensko na ITAPA, v rámci ktorej môžu poslucháči Rádia Slovensko hlasovať o projekt, ktorý je podľa nich najužitočnejší a zmysluplný pre ľudí.

V roku 2017 bola predstavená nová kategória: V4 ITAPA Award pre projekty z krajín V4, ktoré používajú informačné a komunikačné technológie na zlepšenie služieb verejnej správy a ITAPA v spolupráci s V4. Cieľom tejto ceny je vyzdvihnúť najlepšie a najinovatívnejšie V4 projekty, ktoré si zaslúžia ocenenie a môžu slúžiť ako inšpirácia pre ostatných.

 

DEADLINE na prihlasovanie projektov: 1. október 2019

 PRIHLASOVACÍ FORMULÁR TU

 
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE


Víťazi súťaže Cena ITAPA sú už tradične vyhlasovaní na prestížnom večernom podujatí - Galavečer ITAPA, ktorý sa koná počas prvého dňa Medzinárodného kongresu.

Pripomeňte si víťazov a prehľad prihlásených projektov jednotlivých ročníkov Ceny ITAPA.      visegrad_fund_logo_blue_800px

Návrat do aplikácie