O Cene ITAPA

cena-itapa-4s

 

 

Ocenenie pre projekty, ktoré majú ambíciu zmeniť svet. Alebo aspoň Slovensko!

 

Už 18 rokov ocenenie pre najlepšie projekty digitalizácie. V roku 2018 sa stal víťazom tejto súťaže projekt OverSi, ktorý dáva stop byrokracii na Slovensku.

 

 

Prihláste do súťaže aj svoj projekt!
Cena ITAPA 2019

 

v troch kategóriách:

 

1. Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti Slovenska

 

Projekty, ktoré menia spoločnosť. Projekty, ktoré využívajú informačné technológie, aby riešili celospoločenský problém či oblasť. Napríklad projekt eliminácie byrokracie, zlepšenia zdravia obyvateľov, skvalitnenia životného prostredia a podobne. Dôležitý je dopad na spoločnosť.

 

2. Najinovatívnejší projekt v oblasti verejnej správy, životného prostredia alebo vedy a výskumu

 

Projekty, ktoré využívajú niektorú z nových IT technológií ako je umelá inteligencia, blockchain. Dôležitá je inovatívnosť, kreativita a netradičné využitie nových technológii.

 

3. Najlepší projekt vzdelávania v IT alebo pre IT

 

Projekty, ktoré originálne využívajú IT pre zvýšenie atraktívnosti a efektivity vzdelávania, alebo ktoré pomáhajú zvyšovať digitálne zručnosti. Dôležitý je dopad na rast zručností.

 

Všetky prihlásené projekty a riešenia hodnotí komisia tvorená osobnosťami z oblasti verejnej správy, odbornej komunity, akademickej sféry, odborníkov z oblasti IT, zástupcov akademickej obce, kľúčových predstaviteľov eGovernmentu, ako aj zástupcov médií zameraných na informačné technológie a najnovšie trendy v tejto oblasti.

 

Cena ITAPA je vyhlasovaná v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

 

 

DEADLINE na prihlasovanie projektov: 8. október 2019

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR TU

PRAVIDLÁ SÚŤAŽEVíťazi súťaže Cena ITAPA sú už tradične vyhlasovaní na prestížnom večernom podujatí - Galavečer ITAPA, ktorý sa koná počas prvého dňa Medzinárodného kongresu ITAPA 2019, tento rok to bude 12. novembra 2019 v hoteli Sheraton Bratislava.

 

Všetky nominované projekty získajú možnosť prezentácie pred delegátmi ITAPA s možnosťou získania ceny publika ITAPA.

 


Návrat do aplikácie