Cena ITAPA 2022

Ocenenie pre projekty, ktoré majú ambíciu zmeniť svet.

Alebo aspoň Slovensko!

Už viac ako 20 rokov oceňujeme najlepšie projekty digitalizácie. V roku 2021 zvíťazili:
kategória Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti: Zásielky s nízkou hodnotou (eCommerce)
kategória Najinovatívnejší projekt: Globálny online monitoring včelstiev

Prihláste aj Vy svoj projekt


do jednej z dvoch kategórií:

1

Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti

Oceníme projekty, ktoré menia spoločnosť alebo projekty, ktoré využívajú informačné technológie, aby vyriešili len vybraný spoločenský problém. Nech už ide o elimináciu byrokracie, zlepšenie zdravia obyvateľov, skvalitnenie životného prostredia či inteligentné riešenia odpadov v obci. Inými slovami, môže ísť o projekt so zreteľom na problém na európskej alebo národnej úrovni, ale aj o projekt, ktorý zlepšuje život ľuďom len v jednej malej obci, či špecifickej oblasti. Ako najdôležitejšie sa hodnotí to, nakoľko projekt zlepšil život ľuďom.

2

Najinovatívnejší projekt

Hľadáme projekty, ktoré majú odvahu, alebo inšpirujú. Projekty, ktoré inovatívne využívajú technológie, aby zmenili výrobu, spracovanie údajov, organizáciu firmy, dopravu, výskum, energetiku, spôsob vzdelávania, či efektivitu využívania zdrojov. Dôležitá je myšlienka, inovatívnosť, kreativita a prípadne netradičné využitie nových technológií.

Všetky prihlásené projekty a riešenia hodnotí odborná porota zložená z osobností pôsobiacich v oblasti verejnej správy, odbornej komunity, akademickej sféry, odborníkov z oblasti IT, zástupcov akademickej obce, kľúčových predstaviteľov eGovernmentu, ako aj zástupcov médií zameraných na informačné technológie a najnovšie trendy v IT.

 

DEADLINE na prihlasovanie projektov: 01. 10. 2022

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR TU

Víťazi súťaže Cena ITAPA budú vyhlásení počas Galavečera ITAPA 2022 v novembri.

Porota

Samuel Arbe

ITAPA
Samuel Arbe pôsobí ako konzultant pre Svetovú banku a spolupracovník konferencie ITAPA. Na Slovensku rozbiehal a 6 rokov riadil operačný program Efektívna verejná správa, ktorý dodnes prispieva k vyššej kvalite verejného sektora a verejných služieb.

Emil Fitoš

Prezident IT Asociácie Slovenska stál pri vzniku prvého archívu elektronických dokumentov, použiteľných pre právne účely, zakladal portál Občan.sk a vyvíjal systém platieb prostredníctvom mobilných telefónov.

Milan Ištván

Od roku 2002 sa v občianskom združení Partnerstvá pre prosperitu venuje podpore informatizácie spoločnosti.

Michal Ivantyšyn

Spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ ITAPA má za sebou dlhoročné pôsobenie v štátnej správe, kde spolupracoval na revízii národnej stratégie eGovernmentu a riadení OP informačná spoločnosť.

Rastislav Janota

Počas svojej profesionálnej kariéry zastával viaceré expertné a top manažérske pozície v oblasti ICT a kybernetickej bezpečnosti v súkromnej sfére, ako aj v štátnej správe na Slovensku a v zahraničí.

Lucia Kondáš

Svoju profesionálnu kariéru venovala zavádzaniu nových technológií a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore, manažovaniu inovatívnych projektov a presadzovaniu najnovších skúseností a trendov.

Dana Kršáková

Vyštudovaná žurnalistka, bývalá hovorkyňa SPP a výkonná riaditeľka ITAPA sa už viac ako 18 rokov sa venuje informačným technológiám a ich trendom.

Ondrej Macko

Predmetom záujmu IT novinára sú inteligentné mestá, využitie technológií v bežnom živote a umelá inteligencia.

Ľudovít Molnár

Profesor Molnár od roku 1962 pôsobil na rôznych pedagogických a akademických postoch na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity.

Branislav Rovan

Zakladajúci členom Katedry informatiky (1974) navrhol prvý komplexný študijný program v informatike v Československu.

Zdeno Rýdl

Zdeno Rýdl je dlhoročne tvárou tlačovej agentúry SITA, v ktorej pracuje na pozícii riaditeľa obchodu.