Nová elita, nové plány, nové odhodlanie

Prvá ucelená prezentácia novej elity eGovernmentu pred IT komunitou bude práve na podujatí Jarná ITAPA 2020 už 26. mája.

Viac ako miliarda EURO sa naliala do informatizácie. A pritom Slovensko zaostáva v základoch. To je v stručnosti pohľad Veroniky Remišovej – novej šéfky zodpovednej za digitalizáciu štátu. Marek Antal ako budúci štátny tajomník dodáva, že  štátne IT nefunguje, ale ani nemôže.

Nové odhodlanie a energiu vyžarujú doterajšie slová nových predstaviteľov. A ešte aj presvedčenie, že situácia je zlá a vyžaduje zásadnú zmenu v prístupe. Neprešlo ešte ani 100 dní, ale Úrad už začal razantne auditom všetkých spustených projektov. Ďalej stanovením hlavných priorít a tiež vlastnou transformáciou. Na konferencii Jarná ITAPA bude prezentovať plán ďalšieho postupu práve Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu a Marek Antal ako nový štátny tajomník na budúcom ministerstve.   

Prečo vlastne „štátne systémy nefungujú ako majú, ale sú o to drahšie“?  Čaká nás teraz „grilovanie“ projektov? Povedie to k spomaleniu, alebo naopak urýchleniu budovania eGovernmentu? Bude úrad otvárať a revidovať strategické dokumenty, alebo naopak bude klásť dôraz na praktickú implementáciu? Aké sú vecné priority? Pôjdu vlastne súčasné projekty ďalej? Aké sú top projekty a ktoré sa zrušia? Kedy budú nové výzvy? A stihneme to vlastne všetko bez potreby relokácie financií „na diaľnice“, tak ako sme boli svedkami v minulosti?

Toto všetko sú kľúčové otázky so zásadným vplyvom nielen na budovanie eGovernmentu, ale aj na všetkých, ktorí sa na tom podieľajú. Či už ide o inštitúcie alebo potenciálnych dodávateľov. Práve teraz sa tvorí to, čo bude ovplyvňovať slovenský eGovernment na ďalšie roky. A práve teraz je o tom dôležité debatovať. Teraz sa tvorí budúcnosť. Na podujatí Jarná ITAPA 2020.


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným