Na Jarnej ITAPA sa dohodli peniaze pre smart riešenia

Digitalizácia zásadným spôsobom mení svet okolo nás. Prináša veľké príležitosti, no znamená aj reálne ohrozenia v rôznych oblastiach. Zhodli sa na tom spíkri počas Jarnej konferencie ITAPA, ktorej dominovala téma digitálnej transformácie.

Vplyvom digitálnej transformácie prejdú významnými zmenami aj mestá a obce. Do života ich obyvateľov zasiahnu najmä smart technológie. Pôjde napríklad o zlepšenie životného prostredia vďaka znižovaniu emisií, lepšiemu regulovaniu dopravy a parkovania, výmene starých spaľovacích zariadení za nízkoemisné, či realizáciu vodozádržných opatrení. Na túto oblasť bude potrebné získať čo najviac zdrojov. Vláda SR prostredníctvom podpredsedu Rašiho podpísala na ITAPE  s Európskou investičnou bankou dohodu o spolupráci v oblasti Smart Cities. Vytvára sa tým priestor na podávanie projektov a získavanie zdrojov z EIB. „Myslím, že nie je potrebné zdôrazňovať, že samosprávy ako kľúčovú prekážku pri zavádzaní inovácií vnímajú nedostatok finančných zdrojov. Som rád, že spoluprácou s EIB im otvárame túto možnosť, "skonštatoval vicepremiér Raši.  EIB zastupoval Vazil Hudák, jej viceprezident, ktorý sa zároveň zúčastnil konferencie aj ako spíker. „Pri budovaní inovatívneho prostredia je potrebné mať prístup k rizikovému kapitálu. Nielen k typickým dotáciám pre startupy, ktoré poskytujú rôzne venture fondy, ale aj k tzv. „scale money“, teda peniazom, ktoré využívajú už úspešne rozbehnuté firmy na zachytenie ďalších trhov a rozšírenie záberu v globálnej ekonomike. "Teším sa spolupráci so Slovenskom, pretože život ľudí sa odohráva najmä v bezprostrednom okolí a podpora Smart riešení im môže toto okolie reálne zlepšovať," povedal pri podpise dohody viceprezident EIB Vazil Hudák.

„Pripravujeme národnú stratégiu rozvoja inteligentných regiónov a najmä benchmark inteligentných miest, vďaka ktorému bude možné porovnať slovenské mestá s krajinami EÚ.“


Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným