Lekárom ubúdajú papiere a cesty na poštu, dočkajú sa ďalšej pomoci

Už aj slovenskí lekári majú k dispozícii služby elektronického zdravotníctva na takej úrovni, ako je to bežné v Holandsku či vo Fínsku. Žiaľ, zatiaľ im tento pokrok umožňuje využívať len najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa.

Svoje existujúce elektronické služby, z ktorých časť prevzal aj štát, Dôvera rozširuje o ďalšie. Napríklad o elektronické predpisovanie a schvaľovanie zdravotníckych pomôcok či zdieľanie výsledkov laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení. Zároveň ako jediná zdravotná poisťovňa od júla 2021 umožňuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podpisovať zmluvy elektronicky.

Ako prví novým spôsobom mohli podpísať zmluvy zástupcovia  združení v lekárskych spolkoch. Túto možnosť využili všetky asociácie - ich zástupcovia podpísali zmluvy elektronicky za všetkých svojich členov. V novembri 2021 spustila poisťovňa elektronické podpisovanie aj pre poskytovateľov mimo združení. Všetky vyrokované zmluvy a dodatky dnes už automaticky posiela elektronickou cestou.

„Reakcie sú takmer výlučne pozitívne. Najväčší prínos má elektronické podpisovanie určite pre zástupcov lekárskych združení, ktorí predtým niekoľko hodín podpisovali stovky zmlúv. Teraz ich podpíšu v priebehu pár sekúnd. Samozrejme, aj lekári mimo združení nám dávajú pozitívnu spätnú väzbu. Nielenže im odpadá návšteva pošty, ale zároveň si zmluvu kedykoľvek nájdu v našej aplikácii DôveraLekárom,” hovorí Marian Faktor, riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi.

Elektronický podpis nie je povinnosť. Je to možnosť, ktorú súkromná zdravotná poisťovňa ponúka lekárom pre uľahčenie nevyhnutných úkonov. Lekár sa môže rozhodnúť, či túto možnosť využije. Ak trvá na podpisovaní zmluvy starým spôsobom, poisťovňa mu nebráni. Svoje rozhodnutie však lekár môže kedykoľvek zmeniť. „Sme presvedčení, že výhody elektronického podpisovania zmlúv nakoniec presvedčia každého poskytovateľa, aby využíval radšej tento moderný spôsob. Ak potrebuje poskytovateľ papierovú zmluvu, vie si ju vždy vytlačiť,” dodáva Faktor.

V súčasnosti existuje len zopár výnimiek, kedy elektronický podpis zmluvy s Dôverou nie je možný. Jednou z nich je napríklad spoločné konanie konateľov firmy. Poisťovňa však pracuje na tom, aby mohli elektronicky podpisovať zmluvy všetci poskytovatelia bez výnimky.

Cesta vedie cez DôveraLekárom
Zmluvy a dodatky k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa elektronicky podpisujú cez webovú aplikáciu DôveraLekárom.
  • Podmienkou je vytvorené konto v Elektronickej pobočke, ktoré sa súčasne využíva aj pre službu DôveraLekárom.
  • Potrebné je v nej identifikovať štatutára, ktorý je zodpovedný za podpis zmluvy a zapnutie mu sekcie - Zmluvy a Štatutár.
  • Po prihlásení na webe https://lekarom.dovera.sk/ je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti autentifikovaný na prístup k dokumentu.
  • Zmluva alebo dodatok k zmluve sa potom zobrazí v časti Zmluvná dokumentácia.
  • Po oboznámení sa s obsahom dokumentu ho možno jednoducho podpísať jedným klikom.
  • Videonávod je aj na webe Dôvery v sekcii pre lekárov s názvom Elektronické podpisovanie
Vďaka elektronickému podpisu je dokument platný a účinný, podľa uvedeného dátumu účinnosti. Do poisťovne už poskytovateľ nemusí nič posielať. Dokument ostane k dispozícii v elektronickej podobe na lekarom.dovera.sk. Po prihlásení sa do
služby si ho poskytovateľ môže kedykoľvek stiahnuť, vytlačiť a uchovať aj v papierovej podobe.

Od eReceptu k ePomôckam
Elektronické predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok umožnila Dôvera už v roku 2014. O päť rokov neskôr sa jej systém stal súčasťou štátneho eZdravia a od júna 2018 je tento spôsob predpisovania povinný pre všetkých lekárov. Dnes poisťovne každý mesiac spracujú spolu okolo 5 miliónov elektronických receptov a poukazov mesačne.

Po ôsmich rokoch od spustenia prvého elektronického receptu na Slovensku Dôvera začne používať elektronický predpis aj na vytvorenie návrhu na zdravotnícke pomôcky s povinnosťou schvaľovania vopred. Doteraz mohli lekári elektronicky predpísať len tie pomôcky, ktoré mali vopred schválené zdravotnou poisťovňou prostredníctvom samostatného návrhu. Ten sa doteraz musel posielať individuálne. Od polovice tohto roka to však Dôvera výrazne zjednoduší a urýchli. Predpis a návrh vzniknú zároveň.

Poisťovňa v týchto dňoch už spúšťa pilotnú prevádzku služby s vybranými lekármi, prevažne s odbornosťou fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

„O zjednodušenie elektronického predpisovania pomôcok nás žiadali samotní lekári. Hľadali sme spôsob, ako im vyjsť v ústrety a našli sme riešenie. Z rozšírenia elektronického predpisovania budú mať veľký osoh aj pacienti, čo nás teší ešte viac,”
približuje Marian Faktor z Dôvery.

Schvaľovanie a predpisovanie pomôcky bude totiž prebiehať v jednom kroku a celé elektronicky. Pacienti už nebudú musieť ísť do zdravotnej poisťovne s papierovou žiadosťou o schválenie pomôcky, ale tú žiadosť pošle Dôvere spolu s predpisom ich lekár elektronicky v rámci jedného kroku. Poisťovňa žiadosť ihneď posúdi a schváli alebo lekárovi oznámi, prečo ju schváliť nemôže. V takom prípade mu systém ani  neumožní pomôcku predpísať.

Lekári už nebudú musieť dokladať tlačivá či kópie lekárskych správ. Pacient sa tak k svojej pomôcke dostane omnoho skôr a to priamo pri prvej návšteve lekára a jej indikácie.

Kým pri doterajšom spôsobe predpisovania pomôcok musel čakať 5 až 10 dní, pri elektronickom predpise sa k pomôcke bude vedieť dostať ihneď. Táto zmena sa pozitívne prejaví pri predpise pomôcok, ako sú napríklad antidekubitné matrace, chodúle, oceľové vozíky, kočíky, inhalátory, elektrolarynxy a podobne.

Online sú aj laboratóriá
Od konca októbra 2017 sa do elektronického systému začali zapájať aj laboratóriá a následne sa v roku 2018 v nemocniciach a v ambulanciách rozbehla služba DôveraLab. Vďaka nej takmer trištvrte milióna pacientov poistených v Dôvere nemuselo podstúpiť duplicitné vyšetrenia a u 80-tisíc pacientov sa lekári vedeli rozhodnúť pri liečbe skôr.

Služba totiž lekárovi umožňuje overiť si, či dané laboratórne vyšetrenie už pacientovi nepredpísal iný lekár. A tiež si vie týmto spôsobom skontrolovať aj výsledky vyšetrení. Len ak lekár potrebuje novšie výsledky, pacientovi nariadi odber. „V našej službe sa zobrazuje až 70 percent všetkých urobených laboratórnych vyšetrení. Reálne si však výsledky svojich pacientov online kontroluje menej lekárov, ako by sme si želali. Veríme však, že časom ju bude využívať väčšina, pretože online prístup k výsledkom laboratórnych vyšetrení zvyšuje bezpečnosť a účinnosť liečby pacientov,” zhodnotil Marian Faktor.

Lekári môžu mať vďaka službe od Dôvery laboratórne výsledky svojich pacientov priamo vo svojom počítači. Poisťovňa sa momentálne snaží vyrovnať rozdiely medzi okresmi. Vo väčšine z nich službu využíva viac ako 70 percent lekárov, no sú aj také okresy, kde to je len 20 percent. Do služby DôveraLab sa zatiaľ zapojili tri štvrtiny ambulantných poskytovateľov a dve tretiny nemocničných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

„Táto služba vie byť veľkým prínosom pre všetkých lekárov, ale najmä pre pacientov. Preto sa snažíme poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ale aj SVLZ pracoviskám vysvetľovať, že má zmysel sa do nej zapojiť a využívať ju v plnom rozsahu. Že si nestačí zobraziť len žiadanku, ale predovšetkým výsledky vyšetrení,” uzavrel Faktor.

DôveraLab v roku 2021
  • 3 540 zdravotníckych zariadení si overilo, či pacientovi nevystavil iný lekár žiadanku na SVLZ vyšetrenie
  • urobili tak 5 miliónovkrát u spolu 715-tisíc pacientov
  • 2 141 lekárov si po overení žiadanky aj zobrazilo 190-tisíc výsledkov laboratórnych vyšetrení
  • lekári tak mali u 80-tisíc pacientov prístup k výsledkom, ktoré indikoval iný ošetrujúci lekár – túto výhodu majú len poistenci Dôvery
Služba prináša výhody aj SVLZ pracoviskám. Online kontroly pri vytváraní žiadanky totiž automaticky upozornia na prípadné rozpory s platnou legislatívou alebo zmluvou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Laboratóriá si tiež môžu overiť status
poistenca alebo platnosť úväzku lekára.
 

Nemocnice začali dobiehať hospitalizácie, ktoré odložili kvôli covidu


Nemocniciam, ktoré boli kvôli covidu nútené odkladať plánovanú zdravotnú starostlivosť na neskôr, sa postupne darí tieto operácie dobiehať. Pacienti sa k potrebnej zdravotnej starostlivosti dostávajú aj vďaka projektu zdravotnej poisťovne Dôvera.

Poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti poisťovňa ponúkla preddavkovú platbu na pokrytie iniciálnych nákladov spojených s úpravou chodu zariadenia. V prípade, že poskytovateľ dosiahol rovnaký počet hospitalizácií ako v predcovidovom období, každú hospitalizáciu navyše mu Dôvera uhradila nad rámec paušálu.

Poisťovňa s touto ponukou oslovila 67 nemocníc z celého Slovenska, zapojilo sa do nej 40 z nich. Niektoré nemocnice zvýšili vďaka projektu počet zákrokov o 32 až 83 percent a postupne tak začali dobiehať odložené hospitalizácie.

Celkovo sa týmto spôsobom dostalo k operácii viac ako 500 poistencov Dôvery, ktorí by inak museli na zdravotnú starostlivosť stále čakať. Zdravotná poisťovňa takto vyplatila nemocniciam vyše 600-tisíc eur nad rámec paušálnych platieb.

 
Prihláste sa na ITAPA EXPO 2022: Od Dubaja k Dunaju
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným