ITAPA: Cool “osemnástka”

Medzinárodný kongres ITAPA oslávi tento rok 18 rokov svojej existencie. Nielen o tom, ako to vyzeralo v roku 0 sme sa rozprávali s jednou zo zakladateliek Luciou Muškovou - Kondáš. Luciu môžete vidieť a zažiť ako moderátorku aj na tohtoročnej Jarnej ITAPA.

Rok 2001. V zahraničí “zúri” informačný boom. U nás neexistuje relevantnejšia platforma pre vzájomnú výmenu skúseností odborníkov, ktorí sa venovali nasadzovaniu IT vo verejnej správe …

  • Presne tak. V tom čase sa mi vďaka kanadskej ambasáde podarilo s pár kolegami navštíviť kongres Government in Technology Week v Ottawe. Tisíce ľudí počas štyroch dní tam zanietene debatili o všetkom, čo riešili vo svojich úradoch v oblasti IT. Boli medzi nimi experti z firiem, úradníci, politici, aktivisti, šéfovia IT na všetkých úrovniach riadenia, množstvo odborníkov z celého sveta. Strašne som im toto podujatie závidela a túžila, aby bolo niečo podobné aj u nás. Asi som tým nainfikovala aj ďalších kolegov a tak sme sa do toho pustili. Mali sme jasný cieľ – vytvoriť podujatie – priestor pre nezávislú výmenu odborných skúseností. Z môjho pohľadu je ITAPA rozhodne úspešným príbehom. Ale treba jedným dychom povedať aj to, že za týmto úspechom a za jej 18. narodeninami nie je ani tak pôvodná myšlienka, ale najmä poctivá každodenná práca a obrovské nasadenie tímu ľudí.
 
Zatiaľ čo sa ITAPE darí, o skutkovom stave informatizácie na Slovensku sa to povedať už nedá. Spomedzi krajín bývalého východného bloku sa za digitálneho tigra považuje Estónsko. Prečo je táto krajina na špici a my skôr na chvoste ?
 
  • Digitalizácia je vo svojej podstate nástrojom modernizácie, zlepšovania. Pre úspešnú modernizáciu štátneho aparátu musíte naplniť niekoľko predpokladov:
  1. O smerovaní v nejakej oblasti musia rozhodovať ľudia, ktorí sa v nej vyznajú a rozmýšľajú, ako by chceli zlepšiť stav a fungovanie vecí okolo seba. Na Slovensku krásne vidieť, kto takto rozmýšľa a kto nie – príkladov – aj na kongrese ITAPA – je veľa.
  2. Pri zlepšovaní platí pravidlo - think big, start small, scale fast. Na megalomániu niet priestoru, treba začať v menšom, overiť si riešenie a potom už len rýchlo rásť a mať priestor pre zmeny. Inovácie musí sprevádzať okrem odvahy aj pokora pred krokom do neznáma. Žiaľ, priveľa slovenských IT príbehov potvrdzuje, že by bolo lepšie dodržať toto pravidlo.
  3. Aj modernizácia štátu je služba ľuďom. Je dôležité uvedomovať si túto svoju zodpovednosť a neplytvať zdrojmi, ale hľadať, kde je tá rozumná miera každej investície a či to za to stojí. Myslím si, že tu vidieť najväčšie osobné zlyhania a ich dopady.
  4. A v neposlednom rade – koleso už bolo možno vynájdené. Mnohokrát stačí vyhľadať existujúce praktické riešenie, alebo len pohnúť rozumom, dať priestor pre nápad, ako sa vraví “think out of the box”. Slovensko takéto šikovné hlavy má, o tom niet pochýb. Ale nastavenie prostredia, pravidiel a legislatívy tomu významne bráni.
Estónci naplnili všetky štyri predpoklady a ich synergia tempo a rozsah modernizácie ešte umocnila. No napĺňanie týchto predpokladov charakterizuje aj iných digitálnych lídrov.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným