INSPIRE - Národná infraštruktúra priestorových informácií

Implementácia projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb

Priestorové údaje využívame prakticky každý deň - používaním navigácie, pri plánovaní výstavby, či pri ochrane prírody. Ale v akom stave sú vlastne priestorové informácie na Slovensku? Smernica INSPIRE platí už 14 rokov a jej hlavným cieľom je vybudovať v celej únii vzájomne prepojenú infraštruktúru priestorových informácií. Kam sa ale Európa od jej vzniku posunula a kam smeruje? Aký bude ďalší vývoj? Niektoré krajiny za tento čas skutočne dokázali zintegrovať a sprístupniť priestorové informácie, iné však zaostávajú. Kde sa v tomto rebríčku nachádza Slovensko a aké sú hlavné prekážky integrácie dát a ich sprístupňovania u nás?

Odpovede na položené otázky budeme hľadať u diskutérov Webináru ITAPA Digital Talk:  Zelené dáta - ako urýchliť ich sprístupňovanie ľuďom v utorok 30. marca 2021.


Čo je to smernica INSPIRE?

INSPIRE je iniciatívou Európskej komisie a členských štátov Európskej únie, ako aj EFTA krajín. Rovnomenná smernica EK vstúpila do platnosti ešte v roku 2007. Jej cieľom bolo vytvoriť európsky legislatívny rámec, ktorý by poskytol základ pre vybudovanie Európskej infraštruktúry priestorových informácií. Táto infraštruktúra mala predovšetkým slúžiť na podporu environmentálnych politík a politík s dopadom na životné prostredie. Inými slovami, INSPIRE mala zabezpečiť sprístupnenie veľkého množstva kvalitných a štandardizovaných priestorových informácií na úrovni Európskeho spoločenstva (ES) a na všetkých úrovniach členských štátov.

To znamená, že by celý systém bol založený na infraštruktúrach, ktoré sú vytvárané samostatne jednotlivými štátmi, avšak zosúladené spoločnými pravidlami a opatreniami. Tieto opatrenia majú za cieľ práve zjednotenie pripravených infraštruktúr pre priestorové informácie do takej miery, že budú navzájom zlučiteľné a použiteľné ako v  (ES) ,tak aj za jeho hranicami.

Implementácia a prevádzka INSPIRE je u nás realizovaná cez Národnú infraštruktúra pre priestorové informácie (NIPI).


Na Slovensku máme ESPUS

Na základe INSPIRE začal postupne vznikať projekt ESPUS -  Efektívna správa priestorových údajov a služieb, ktorého cieľom je zlepšovať fungovanie verejnej správy prostredníctvom efektívneho sprístupňovania a využívania priestorových údajov a služieb.

ESPUS má za cieľ aj zlepšenie legislatívy definujúcej Národnú infraštruktúru priestorových informácií (INSPIRE), čím by bolo možné (aj s využitím služieb eGovernmentu) zvýšiť dostupnosť, kvalitu a využiteľnosť priestorových údajov a služieb.

Funguje však ESPUS v praxi? Zaostávame za svetom, alebo držíme krok s okolitými krajinami?

Vypočujte si názory spíkrov zastupujúcich inštitúcie, ktoré majú problematiku INSPIRE pod palcom, na platforme ITAPA Digital Talk už 30. marca 2021!

Viac informácií o obsahu webinára Zelené dáta - ako urýchliť ich sprístupňovanie ľuďom

Registrujte sa bezplatne ešte dnes! 

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným