Inovácie musia byť efektívne prepojené a využívané naprieč celým spektrom zdravotnej starostlivosti

Je naše zdravotníctvo pripravené na inovácie? Ako konkrétne môžu pomôcť? Ako vieme zrýchliť digitalizáciu zdravotníctva a podporiť nasadenie digitálnych inovácií? Dozviete sa na konferencii ITAPA Health and Care už 28. apríla 2022 v Bratislave.

Transformácia slovenského zdravotníctva a efektívnejšie poskytovanie adekvátnej zdravotnej starostlivosti úzko súvisia aj so schopnosťou zavádzania zmysluplných inovácií do bežnej klinickej praxe. Myslí si riaditeľ slovenskej pobočky medzinárodnej spoločnosti MEDTRONIC Vladimír Mičieta, ktorý bude jedným zo spíkrov v rámci 1. ročníka konferencie ITAPA Health and Care. Inovácia sama o sebe podľa neho však nestačí. Nevyhnutná je aj ich efektívna prepojiteľnosť a ich využívanie naprieč celým spektrom zdravotnej starostlivosti.

Firma ako svetový líder v oblasti medicínskych technológií ide v ústrety partnerstvám, ktoré umožňujú zefektívniť liečbu využitím dostupných skúseností, technológií a dát. „Spolupracujeme s lekármi, nemocnicami, platcami a pacientmi, pričom sa snažíme vytvoriť naprieč zdravotníctvom udržateľné modely zdravotnej starostlivosti,“ vysvetlil. Zároveň dodal, že predpokladom je, okrem iného, vybudovanie férového a dátami podloženého systému, ktorý dokáže oceniť inováciu, pričom tá v konečnom dôsledku prinesie lepšie výsledky liečby nielen pre pacienta, ale aj pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.  

V. Mičieta je presvedčený, že model, ktorý bude schopný oceniť reálny prínos inovácie, nielenže významne rozšíri prístup pacientov na Slovensku k moderným terapiám, no zároveň prispeje k lepším výsledkom liečby, optimalizovaniu nákladov, ako aj k zvýšeniu celkovej spokojnosti pacientov aj zdravotníckeho personálu.

Zavedenie inovácií do zdravotníckeho systému je skutočne nevyhnutné, ich pridaná hodnota je obrovská. Zároveň sú kľúčovým nástrojom modernizácie zdravotníctva. Je však naše zdravotníctvo na ne pripravené? Ako konkrétne môžu pomôcť? Ako vieme zrýchliť digitalizáciu zdravotníctva a podporiť nasadenie digitálnych inovácií? Na tieto, ako aj na mnohé iné otázky budú už 28. apríla 2022 odpovedať v paneli venovanom inováciám v rámci jednodňovej konferencie ITAPA HealthCare zástupcovia štátu, nemocníc aj IT sektora. Program, zoznam spíkrov, ako aj registráciu nájdete na www.itapa.sk. Neváhajte a zaregistrujte sa čo najskôr.


 
Prihláste sa na ITAPA EXPO 2022: Od Dubaja k Dunaju
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným