Informatizácia verejných služieb: Príbeh, ktorý nekončí

Zavádzaniu eGovernmentu sa slovenská štátna správa venuje dlhodobo. Hoci zmeny už v praxi pocítili aj bežní používatelia, podľa expertov nás väčšia časť „cesty“ ešte len čaká. ITAPA 2019 poukáže na to, čo nás čaká pri informatizácii krajiny a aké sú ďalšie možnosti zlepšenia.

Ani tie najviac vyspelé krajiny ju zďaleka nie vždy zvládajú na jednotku a pritom je kľúčovým nástrojom pre zvyšovanie konkurencieschopnosti na globálnej scéne. Reč je o informatizácii, pre ktorú vznikol na Slovensku v roku 2016 samostatný štátny orgán: Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Ten priamo zodpovedá za digitalizáciu verejných služieb na Slovensku.

Proces zavádzania eGovernmentu nie je prioritne viazaný na celkovú ekonomickú silu krajiny. Európskym lídrom je Estónsko, ktoré vďaka digitalizovaným procesom ušetrilo za jeden rok približne 3 225 rokov práce úradníkov.

Ako si počína Slovensko

Podľa prieskumu Európskej komisie sa Slovensko nachádza približne v strede rebríčka krajín Európskej únie (EÚ). Zaujímavosťou je, že sme predbehli Nemecko, jednu z najrozvinutejších krajín EÚ. Prečo Slovensko nie je v eGovernmente rovnako ďaleko ako Estónsko? Svoju úlohu, podľa odborníkov, zohráva previazanosť procesu informatizácie s meniacimi sa politickými cyklami. Po voľbách dochádza k zmene vlády – a spolu s ňou sa často menia aj priority. Súčasné programové obdobie končí v roku 2023. Už teraz sú však zazmluvnené takmer všetky plánované projekty.

“Blížime sa k 100 % zazmluvnenosti. To znamená, že už nemáme veľký priestor pre podporu ďalších nových projektov. Je nutné si spoločne s rezortami vyhrnúť rukávy a pustiť sa do dokončenia viacerých verejných obstarávaní,” hovorí Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ sekcie informačných technológii verejnej správy na ÚPVII. Práve ÚPVII je najaktívnejšou inštitúciou v oblasti digitalizácie na Slovensku. Popri tom, že vytvára národnú agendu digitalizácie, spolupracuje aj s hráčmi zo súkromnej sféry. Z takejto spolupráce vzišlo niekoľko projektov, ktoré znížili úroveň byrokratického zaťaženia občanov a úradov v krajine.

Jedným z nich je napríklad projekt OverSi. Ten vyhral 1. miesto Cena ITAPA v roku 2018 za najlepší projekt v oblasti digitalizácie. Ide o takzvaný antibyrokratický portál, ktorý dáva úradom možnosť dostať sa k oficiálnym údajom občanov rýchlo a bez prekážok. Podľa ÚPVII vďaka projektu OverSi občania ušetrili až 5,5 milióna eur. Spolu so zákonom proti byrokracii dosiahla úspora dovedna takmer 7,3 milióna eur. Stiahnutých bolo takouto formou viac ako 473-tisíc výpisov.

Pozitívnym posunom vpred bude aj plánovaný koncept spätného financovania projektov. Znamená to, že malé projekty budú mať šancu získať štátne financie aj spätne – po dokončení a zhodnotení.

„Čoskoro začneme pracovať na novom systéme spätnej refundácie projektov, kedy bude možné ukončený, malý agilný projekt v hodnote niekoľkých 100-tisíc EUR v jednoduchom režime preplatiť. Výhodou má byť jednoduchá kontrola výsledkov, keďže systém bude už nasadený a aj zjednodušené vykazovanie celého projektu. Ešte sme len v začiatkoch rokovania, ale veríme že to výrazne ovplyvní nové programové obdobie pozitívnym spôsobom,“ vysvetľuje J. Kmeť.

Otvorenou otázkou je, kam sa posunie proces informatizácie po voľbách do Národnej rady SR, ktoré sa uskutočnia už na budúci rok. Navyše, v roku 2021 sa začína nové obdobie kohéznej politiky EU, teda programové obdobie čerpania eurofondov.

Ak je nápad dobrý, peniaze sa nájdu

Projekt OverSi ukázal, že kľúč k digitalizovanému Slovensku je v efektívnej spolupráci štátnej správy a súkromných aktérov. Koncept „social enterpreneurship“ pomenúva zaujímavý princíp, pri ktorom samotné štátne inštitúcie nemusia nutne vyvíjať konkrétne riešenia, no požiadajú o to IT firmu.

„V súčasnosti sa používajú dva spôsoby financovania. Prvý je prostredníctvom národných projektov, ktoré sa zameriavajú dobudovanie centrálnej architektúry a kľúčových systémov na jednotlivých rezortoch, vrátane zdravotníctva. Druhým spôsobom sú tzv. dopytovo orientované projekty. Ide o menšie, agilnejšie projekt, ktoré môžu financovať len také aktivity, ktoré sú vopred naším úradom určené,“ hovorí na margo spôsobov financovania J. Kmeť.

Takáto spolupráca však nemusí fungovať len v oblasti eGovernmentu, no aj v kybernetickej bezpečnosti, pri inteligentných technológiách alebo v rámci nových priemyselných riešení.

ITAPA 2019 vám to vysvetlí

Digitalizácia verejných služieb na štátnej úrovni je komplexná téma. Prístupy verejného a súkromného sektora k riešeniu projektov v rámci digitalizácie sa môžu výrazne líšiť. Práve preto je dôležité, aby fungovala aktívna a intenzívna komunikácia.

Na medzinárodnom IT kongrese ITAPA 2019, ktorý sa uskutoční už 11. až 13. novembra 2019, sa na jednom pódiu stretnú predstavitelia štátnych inštitúcií, IT firiem a experti zo zahraničia. Spolu budú diskutovať o tom, akým spôsobom môžeme efektívne financovať proces digitalizácie, aké riziká náš čakajú do budúcna alebo či a kedy sa Slovensko zaradí medzi najvyspelejšie technologické krajiny sveta.

Okrem toho budú na konferencií ocenené 3 najlepšie projekty z oblasti eGovernmentu. Hodnotiace kritériá sú jasné dané: originalita a prínos pre spoločnosť.


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným