Industry 4.0: Vek pary, elektriny a počítačov nahradil vek digitalizácie

Stojíme na prahu revolúcie, ktorá prinesie zmeny, o ktorých len tušíme. Štvrtá priemyselná revolúcia je už tu a je len na nás, ako sa k nej postavíme. Prvá priemyselná revolúcia osedlala vodu a paru a tie pomohli zmechanizovať výrobu. Druhá priemyselná revolúcia využila elektrinu na masovú výrobu. Tretia použila elektroniku a informačné technológie na zavedenie automatizácie výroby. A teraz tu máme štvrtú priemyselnú revolúciu, ktorá stavia na tom, čo priniesla tretia priemyselná revolúcia a radikálne stiera rozdiely medzi fyzickou, digitálnou a biologickou sférou.

Vek digitalizácie je tu

Na rozdiel od predošlých priemyselných revolúcií, digitálna revolúcia prebieha veľmi rýchlo. Tí, ktorí nenaskočia do vlaku zmien, budú mať potom veľký problém ho doháňať. Pokiaľ dokážeme potenciál týchto zmien pochopiť a využiť, zbohatneme a kvalita nášho života sa zlepší. Predstavte si, čo všetko dokážu milióny ľudí, ktorí sú prepojení pomocou mobilných zariadení, ktoré majú nepredstaviteľný výkon procesorov, obrovský úložná priestor a prístup k informáciám. A tieto možnosti sa znásobia novými technológiami, ako sú umelá inteligencia, robotika, internet vecí, autonómne autá, 3D tlač, nanotechnológia, biotechnológia alebo kvantové počítače. Dnes je už umelá inteligencia všade okolo nás. Máme autonómne autá a drony, používame virtuálnych asistentov ako Siri a Alexa, softvér dnes dokáže prekladať lepšie ako čerstvý študent a dokáže za vás tiež úspešne investovať. Vďaka exponenciálnemu nárastu výpočtovej sily a dostupnosti dát, sa dnes umelá inteligencia už bežne používa na objavenie nových liekov alebo predpovedanie našich záľub.

Čakajú nás zásadné zmeny

Ako budú fyzický, digitálny a biologický svet postupne viac splývať, nové technológie a platformy umožnia lepšiu interakciu občanov s vládou. Ľudia budú môcť lepšie vyjadriť svoj názor, koordinovať svoje aktivity a vytvárať tlak na úrady. A zároveň vláda získa nové technológie, ktoré jej umožnia lepšie kontrolovať obyvateľstvo. Bude mať k dispozícii výkonnejšie sledovacie systémy a bude vedieť lepšie kontrolovať digitálnu infraštruktúru. 

Štvrtá priemyselná revolúcia tiež zásadným spôsobom mení a zmení povahu národnej a medzinárodnej bezpečnosti. Moderné štátne konflikty sú čoraz viac hybridné. Ruský útok na Estónsko v roku 2007 bol čisto kybernetický, Izrael čelí kombinácii kybernetických a fyzických útokov.

Smart industry stav na Slovensku

Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM posledné tri roky mapuje stav smart industry na Slovensku. Postupne sa zvyšuje inovačný potenciál a informácie o nových technológiách. V roku 2019 až 69 % manažérov uviedlo, že je dôležité budovať industry 4.0 v ich spoločnosti. Napriek tomu, že si uvedomujú dôležitosť, len 15 % oslovených firiem smart industry naplno realizuje. Slovenské podniky si tak nechávajú uniknúť šancu nových technológií, ktoré im pomocou efektívnejšej výroby a predaja môžu pomôcť zvýšiť konkurencieschopnosť. Smart industry pritom nie je záležitosť len pre veľké závody. Malé a stredné podniky majú veľkú šancu vďaka prepojenej priemyselnej výrobe. Zmena z jednoduchej digitalizácie k inováciám, ktoré prinesú kombinácie technológií nakoniec donútia firmy, aby prehodnotili svoju výrobu. Najskôr však riaditelia a výkonní pracovníci musia porozumieť zmenám, ktoré prichádzajú. Potom budú vedieť lepšie prispôsobiť svoj biznis nových technológiám a nájsť efektívne inovácie, ktoré im prinesú prosperitu.

Téme inteligentného priemyslu sa budeme venovať na kongrese ITAPA 2020. Pridajte sa k nám a spoznajte názory expertov a príklady úspešných riešení.

 

Katarína Rausová

 

Zdroje:

https://industry4um.sk/

https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Industrial_Revolution

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným