Horúce trendy: Quantum computing

Kvantové počítače (quantum computing) sa považujú za jeden z troch top technologických trendov pre rok 2019, spolu s blockchainom a virtuálnou realitou.


Ide o futuristickú technológiu, ktorá má potenciál vyriešiť problémy dneška. Kvantové počítače by mohli znamenať významný posun vo výpočtových možnostiach oproti klasickým počítačom. Použiteľné kvantové počítače sú zatiaľ desiatky rokov vzdialené, ale už dnes sa o nich uvažuje v oblasti strojového učenia. Preferovaný model pre organizácie, ktoré chcú objavovať možnosti kvantových počítačov, je QC ako služba (QCaaS).  Konzultačná spoločnosť Gartner odhaduje sa, že trh sa medzi rokmi 2017 až 2024 zdvojnásobí.

S nápadom prišiel v roku 1982 Richard Feynman, držiteľ Nobelovej ceny za fyziku. Kvantové počítače majú uchovávať informácie o jednotlivých časticiach (neskôr pomenovaných qubit), ktoré vyhovujú pravidlám kvantovej mechaniky. Je dôležité uvedomiť si, že kvantové počítače nie sú rýchlejšie a lepšie verzie počítačov, ktoré dnes používame. Je málo pravdepodobné, že raz budeme mať kvantové verzie smartfónov a notebookov. Kvantové počítače riešia iné problémy iným spôsobom. Aký je medzi nimi rozdiel? Klasický počítač pracuje s istotami, digitalizuje svet do jasne definovaných čísel. Kvantové počítače sa snažia pracovať so všetkými možnosťami a neustále kalkulujú pravdepodobnosti rôznych scenárov. Kvantový počítač je naprogramovaný pracovať so všetkými možnosťami, vybrať niekoľko najpravdepodobnejších a potom poskytnúť informáciu o všetkých možnostiach. Je dôležité nechať počítač pracovať, kým neposkytne výsledok, aby ho ďalšie vstupy a informácie neovplyvnili.

Ako by sa dali kvantové počítače využiť? Zoberme si ako príklad bankovníctvo. Kvantové počítače vie banka využiť pri výbere najlepšej možnosti. Nepoužije ich pri poskytnutí informácie, aký je zostatok na účte, keďže tu zákazník očakáva jednoznačnú odpoveď, môže ho však použiť na odhad, koľko peňazí bude mať zákazník na účte o rok, keď sa zoberie do úvahy napríklad pravdepodobnosť výpovede, finančné správanie jeho detí a pohyby finančného trhu.

Kvantové počítače majú potenciál radikálne zmeniť viaceré priemyselné odbory. Ich využitie sa vidí hlavne v simuláciách, optimalizácií a výbere vzoriek. Prvé aplikácie QC sa očakávajú v najbližších piatich rokoch v oblasti materiálovej vedy a optimalizácie.


Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným