Staňte sa partnerom

Funkčné inovácie v zdravotníctve? Opäť od súkromníka

Napriek macošskému prístupu štátu k zdravotníctvu sa súkromnej zdravotnej poisťovni darí inováciami posúvať slovenské zdravotníctvo vpred. K eReceptu, ktorý vymyslela Dôvera v roku 2014 a napokon ho od nej prevzal štát, v tomto roku pridala aj ePomôcky a eKúpele.
Tieto novinky umožňujú pacientom dostať sa k zdravotníckym pomôckam podliehajúcim schváleniu poisťovňou ihneď a k schváleným kúpeľným návrhom do 24 hodín. 

Bez tlačív a lekárskych správ

Dôvera je prvou zdravotnou poisťovňou na Slovensku, ktorá takto vychádza v ústrety pacientom. „O zjednodušenie elektronického predpisovania pomôcok nás žiadali samotní lekári. Hľadali sme spôsob, ako im vyhovieť, a našli sme riešenie. Z rozšírenia elektronického predpisovania majú veľký osoh aj pacienti, čo nás teší ešte viac,“ hovorí projektová manažérka Dôvery Jana Dundová.

Namiesto piatich až desiatich dní čakania na schválenie zdravotníckej pomôcky ju môžu mať poistenci Dôvery ihneď. Lekári totiž od júna 2022 vedia predpísať vybrané pomôcky online tak, že schválenie zdravotnou poisťovňou prebehne naraz spolu s predpisom a pacient s lekárom sa v okamihu dozvedia výsledok. Teda či poisťovňa predpísanú pomôcku schválila alebo nie.

Z ambulancie tak pacienti môžu ísť priamo do výdajne zdravotníckych pomôcok.
„Predpisovanie a schvaľovanie sme zlúčili do jedného kroku a zahrnuli sme ho do eReceptu. Vďaka tomu sa o schválení alebo neschválení pomôcky dozvedia lekár a pacient ihneď pri jej predpise,“ potvrdila Dundová.

Ak predpíšu pomôcku cez eRecept, Dôvera urobí všetko ostatné. Skontroluje diagnózy a vek pacienta, platby poistného, povolené množstvo na pomôcku a vypočíta platnosť návrhu. Lekári už nemusia dokladať ani tlačivá či kópie lekárskych správ.

Aj kúpele po novom 

Výraznou inováciou prešiel v poisťovni aj spôsob schvaľovania kúpeľných návrhov. Od 10. októbra 2022 už svojim poistencom nevyberá kúpeľné zariadenie Dôvera, ale rozhodnutie, kam nastúpia na kúpeľnú liečbu, majú sami vo svojich rukách. 

Kúpeľné návrhy lekári po novom vypisujú a posielajú predovšetkým cez webovú aplikáciu DôveraLekárom. Vďaka tomu prebehne vypísanie návrhu, jeho doručenie do poisťovne a schválenie za 24 hodín. Lekár už nemusí s návrhom posielať rôzne doklady, čím odpadáva jeden z doterajších dôvodov neschválenia návrhu (chýbajúce prílohy).

Systém lekára zrozumiteľne naviguje, čo má vyplniť, aké údaje má zadať. Pomáha mu tým správne vypísať návrh. Po jeho schválení sa poisťovňa s pacientom spojí e-mailom, telefónom alebo klasickým listom – podľa toho, aký kontakt na seba pacient uviedol.

Pošle mu informáciou o schválení návrhu s rezervačným kódom, so zoznamom kúpeľných zariadení a s potrebnými inštrukciami. 

Pacient si zo zoznamu sám vyberie, kam chce ísť a zároveň si aj sám s kúpeľmi dohodne, kedy nastúpi na liečenie. 

Bezpečnejšie osobné údaje

„Nový spôsob schvaľovania kúpeľných návrhov navyše lepšie chráni osobné údaje našich poistencov. Pretože ich zdravotnú dokumentáciu už do kúpeľov nezasielame my, ale ak bude potrebná, prinesie si ju so sebou do kúpeľov pacient sám. Tak či tak musí najneskôr 14 dní pred nástupom do kúpeľov navštíviť svojho lekára. Stále totiž platí, že lekár musí vystaviť potvrdenie o tom, že kúpeľnej liečbe pacienta nebránia žiadne kontraindikácie,“ zdôraznila Jana Dundová. 

Inovácie od Dôvery idú naprieč všetkými oblasťami zdravotníctva. Elektronizáciu vniesla v roku 2017 aj do laboratórií. Vďaka tomu nemusia poistenci Dôvery podstupovať zbytočné laboratórne vyšetrenia. Stačí, keď si lekár v systéme pozrie, či náhodou pacientovi v nedávnej minulosti nenaordinoval tieto vyšetrenia iný lekár. Vlani tak urobili 5 miliónovkrát u spolu 715-tisíc pacientov. 
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným