Fortinet potvrdzuje svoje ocenenie v rámci odvetvia za transformáciu trhu so sieťovým riešením Secure SD-WAN

Predošlé WAN riešenia nestíhajú udržať krok s potrebami digitálnej transformácie.

Digitálna transformácia pobočiek vrátane vzdialených maloobchodných predajní, školských priestorov, zdravotníckych a finančných kancelárií je nevyhnutná pre udržanie kroku s vyvíjajúcimi sa obchodnými a spotrebiteľskými požiadavkami. Digitálne podnikanie dnes vyžaduje prístup ku kritickým službám a aplikáciám umiestneným v cloude. Mnohé z týchto kritických podnikových aplikácií, napríklad zjednotená komunikácia, sú veľmi citlivé na obmedzenia šírky pásma alebo na časové oneskorenie. Tie sú často výsledkom nespoľahlivých spojení, a ako také predstavujú prekážku pre efektívnosť operácie.

 

Historicky boli všetky tieto vzdialené miesta spojené s podnikovými aplikáciami a službami prostredníctvom jediného pripojenia smerovaného cez core sieť. Pripojenie MPLS a WAN router poskytovali síce spoľahlivú ale statickú konektivitu miliónom kancelárií. Nakoľko však tento model typu hub-and-spoke* znamená, že všetky aplikácie a prístup k online zdrojom je potrebné smerovať späť cez core sieť, miestne servery sú zahltené obrovským objemom prenášaných dát, rovnako ako kombinovaná kapacita pevnej MPLS a routeru na pobočke. Výsledkom je vážne ovplyvnenie produktivity a používateľskej skúsenosti.

*Hub and spoke - Koncepcia „Hub and Spoke“ je založená na existencii jedného centra (hub = stred, jadro), z ktorého je lúčovite prevádzaná obsluha územia/siete (spoke = lúč, špica). 

 

Tradičné SD-WAN riešenie organizácie stále ponecháva zraniteľnými

Kým SD-WAN riešenia pristupujú k tejto výzve flexibilnejšou a dynamickejšou stratégiou pripojenia, riešenia uvedené na trh v ranom štádiu nezohľadnili bezpečnostné potreby týchto pripojení. Jediným aspektom, ktorý v tomto ohľade tradičný model ponúkal, bolo to, že dátová komunikácia bola aspoň skontrolovaná a zabezpečená pomocou komplexného balíka podnikových bezpečnostných riešení nasadených v core sieti. Priamy prístup ku cloudovým a internetovým službám z pobočky znamená, že ochrana už nie je k dispozícii. Žiaľ, drvivá väčšina SD-WAN riešení na trhu neposkytuje na ochranu tohto kritického spojenia v dnešných distribuovaných sieťach takmer nič naviac okrem VPN a firewallu, čo vedie k tomu, že organizácie majú chabú ochranu a sú vysoko zraniteľné.


Fortinet Secure SD-WAN – v čom sa líši?

„Riešenie Fortinet Secure SD-WAN je odlišné, pretože samotné SD-WAN  je implementované ako integrovaná funkcia v zariadení ďalšej generácie firewallov FortiGate (NGFW). Každé pripojenie automaticky zahŕňa možnosti dynamickej siete VPN na zabezpečenie dát v tranzite v kombinácii s hĺbkovou kontrolou tohto prenosu s pomocou širokej škály bezpečnostných nástrojov vrátane IPS, firewall, WAF, web filtering, anti-virus a anti-malware. Tie sú už súčasťou každej technológie FortiGate NGFW, ktoré podporuje SD-WAN,“ spresňuje Ondřej Šťáhlavský, Sr. Regional Director CEE zo spoločnosti Fortinet.

Pri porovnaní Secure SD-WAN a MPLS, pokiaľ berieme do úvahy všetky náklady vrátane bezpečnosti a výkonu, je jednoznačným víťazom Secure SD-WAN. Riešenie Secure SD-WAN od spoločnosti Fortinet poskytuje organizáciám potrebné schopnosti prepojenia spolu s hlboko integrovaným pokročilým zabezpečením a integrovaným manažmentom.


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným