Staňte sa partnerom

Festival inovácií 2024

EXPO farebne bez datumu 2

NA PROGRAME ITAPA EXPO 2024 PRACUJEME

Čo je ITAPA EXPO?

ITAPA EXPO je technologický festival inovácií na prepájajúci prezentačný priestor, zábavno - edukačný program a interaktívne aktivity pre deti aj dospelých. ITAPA EXPO je najmladším podujatím z rodiny podujatí ITAPA. Cieľom tohto 2-dňového festivalu je odomknúť tvorivú energiu Slovenska a sprístupniť jeho tvorivý potenciál verejnosti. Predstavujeme tu novinky v oblasti moderných technológií, digitalizácie a inovatívnych konceptov. Popularizujeme vedu a výskum a vyzdvihujeme kreatívne riešenia inovátorov z rôznych oblastí života.
 

Možnosti spolupráce na festivale:

  • partnerstvo
  • vystavovanie inovatívnych projektov
  • prezentovanie inovatívnych riešení na pódiu
Ak máte záujem s nami spoluracovať na ITAPA EXPO 2024, ozvite sa nám na itapa@itapa.sk
 

Obzrite sa spolu s nami za 1. ročníkom ITAPA EXPO 2022