eZdravie a Asseco

eZdravie je rozsiahly projekt Informačného systému Elektronických služieb zdravotníctva. Prináša zníženie administratívy pre všetkých účastníkov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Elektronické služby prinášajú vyššiu efektivitu a bezpečnosť liečby pacientov. Asseco Central Europe získalo kontrakt na poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky tohto systému. Plní v ňom úlohu systémového integrátora.

Od  začiatku roku 2018, kedy sa začali do systému eZdravie pripájať zdravotnícky pracovníci prekročil celkový počet elektronických zdravotných záznamov číslo 130 000 000. Do systému je pripojených cca 67 % všetkých lekárov a takmer 82,7 % všetkých ambulancií. Každodenne pristupuje do systému takmer 70 % všetkých ústavných zariadení a takmer 98 % lekární.

Najviditeľnejšou časťou ezdravia sú elektronické recepty. Tie umožnili širšie zavedenie kontrol preskripcie a liekových interakcií v reálnom čase. Zdravotná poisťovňa získava správu o vystavení eReceptu aj o jeho vyzdvihnutí. Už pri vystavovaní eReceptu je umožnené  preverovať interakcie s aktuálne užívanými liekmi a správne vykázanie diagnózy. Proces online kontroly preskripcie musí prebiehať bez zdržania aj v čase najväčších špičiek, keď prichádzajú žiadosti rádovo v desiatkach za sekundu. Pri vydaní lieku v lekárni dostáva o tom zdravotná poisťovňa okamžitú informáciu (eDispenzácia). Priebežné odosielanie údajov v kombinácii s online kontrolami pomáha zdravotnej poisťovni zefektívniť proces spracovania faktúr a teda aj rýchlejšie realizovať úhrady lekárňam. 

Okrem elektronických receptov funguje v rámci systému eZdravie aj elektronické zapisovanie zdravotných správ z vyšetrení. Výsledky od špecialistu môže vidieť všeobecný lekár a po pacientovom súhlase aj iný špecialista. Údaje z elektronickej zdravotnej knižky sú k dispozícii aj revíznemu lekárovi zdravotnej poisťovne cez aplikáciu Kukátko vyvinutú v Asseco.

K dispozícii je elektronické objednávanie na doplnkové ordinačné hodiny a pripravená je funkcionalita na integráciu vyšších územných celkov, ktoré schvaľujú lekárom ordinačného hodiny, do systému eZdravie.

Elektronizácia zdravotníctva nekončí. Pripravuje sa elektronizácia dohôd o poskytovaní zdavotníckej starostlivosti, ktorá umožní pri zmene všeobecného lekára skorý prístup k elektronickým záznamom pacienta novému lekárovi. Bude potrebné v rámci systému eZdravie integrovať všeobecných lekárov a informačné systémy zdravotných poisťovní a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Elektronizácia žiadaniek na laboratórne vyšetrenia si v rámci eZdravia vyžiada prepojenie lekárov, zdravotných poisťovní a laboratórií v jednotnom komunikačnom bode eLab Gateway, kde sa budú ukladať žiadanky a výsledky laboratórnych testov.


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným