Digitalizáciou k lepšej zdravotnej starostlivosti v prospech pacienta

Byť, či nebyť. Písať, či nepísať. Túto otázku si možno niekedy kladú používatelia rôznorodých informačných systémov v zdravotníctve. Pritom všetci vieme, že existencia veľkého počtu dát prináša kritickú skupinu tých, ktoré sú kľúčové. Tie následne zjednodušujú prácu zdravotníkom a súčasne zlepšujú zdravotnú starostlivosť. Tak ako je to napríklad v prípade elektronickej preskripcie.

Inovatívne služby od Asseco Central Europe
Inovatívne služby a digitalizácia odomkli možnosti poskytovania efektívnejšej a cielenej zdravotnej starostlivosti. Služby s pridanou hodnotou v prospech pacienta prinášajú zníženie nákladov a zlepšenie výstupov pre pacientov, pre poskytovateľov zase zlepšenie efektivity základnej starostlivosti a zvýšenie spokojnosti pacientov, pre platiteľov základnej starostlivosti, dodávateľov a spoločnosť možnosť kontroly nákladov a ďalšie výhody. Ciele zvyšovania kvality a efektivity sú tým správnym nástrojom pre znižovanie nákladov a zlepšenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

Keby som bol vedel...
Čo sa deje, keď lekár zadá do systému informáciu? Napríklad, ak predpíše recept s liekom, nastane zdanlivo jednoduchý presun informácie do centrálneho úložiska. Tá je potom dostupná v lekárni. Jednoduchosť je však len zdanlivá, pretože cestou sa táto informácia dostane na mnoho miest, kde je spracovaná a najmä skontrolovaná a vyhodnotená. Toto sa samozrejme uskutoční elektronicky a automatizovane. Použijú sa pri tom okrem iného aj expertné systémy a mnoho ďalších kontrolných mechanizmov. Výsledkom je – efektívnejšie použitie zdrojov na bezpečnejšiu liečbu liekmi. Akonáhle sa tento benefit stal všeobecne známy, a to najmä medzi lekármi, elektronická preskripcia pokryla VIAC AKO 90% všetkých receptov.


 

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným