Čo prinesie nové programovacie obdobie mestám a regiónom?

Viete, ktorá téma bola jednou z najdiskutovanejších na jesennom kongrese ITAPA 2019? Téma nového programovacieho obdobia.

V roku 2020 skončí aktuálne programovacie obdobie, ktoré trvalo od roku 2014. Nové programovacie obdobie Európskej komisie prináša nové ciele, na ktoré sú vyčlenené ďalšie financie. Barbara Jermol Marcinčák vo svojej prezentácii predstavila pripravovanú stratégiu kohéznej politiky Európskej únie pre obdobie 2021 – 2027. Európska komisia v roku 2018 prijala návrh finančného rámca, v rámci ktorého vyčlenila na kohéznu politiku 331 miliárd eur.  Z tejto sumy by malo Slovensko získať 11,8 miliárd eur.  Financovanie by však malo prebiehať podľa nových pravidiel. Európska komisia chce docieliť, aby kohézna politika lepšie reagovala na aktuálne dianie. Brusel nechce, aby mala kohézna politika nálepku niečoho príliš byrokratického, príliš komplikovaného a bola zaznávaná ako, „nápady úradníkov z Bruselu“. Preto komisia pripravila zjednodušenú legislatívu a navrhla úpravu systému čerpania.
 

Aké sú priority a ciele Európskej komisie pre ďalšie obdobie?

  1. Inteligentnejšia Európa (inovatívna a inteligentná ekonomická transformácia)
  2. Zelenšia Európa s nižšími emisiami
  3. Prepojenejšia Európa (mobilita a IKT prepojenie)
  4. Sociálnejšia Európa (európsky pilier sociálnych práv)
  5. Európa bližšie svojim občanom (regionálny rozvoj a rozvoj miest)

Pre mestá a regióny je kľúčový cieľ 5. Barbara Jermol Marcinčák v tejto súvislosti spomenula iniciatívu Catching-Up Regions, ktorá bola v spolupráci so Svetovou bankou implementovaná v prešovskom kraji. Prešovský kraj bol identifikovaný ako jeden z európskych krajov s nízkym príjmom. V rámci iniciatívy sa aktivity sústreďovali na zlepšenie stredného odborného vzdelania, zlepšenie energetickej efektívnosti verejných budov a zvyšovanie kapacity regionálneho a mestského manažmentu pomocou GIS.

Slovenské mestá a regióny budú mať od januára 2021 možnosť získať financie na svoj ďalší rozvoj. Európska komisia chce posilniť postavenie miestnych orgánov a organizácií a investovať do zaostávajúcich oblastí. Aké tam však budú pravidlá a možnosti získania tejto pomoci? Na jarnej konferencii ITAPA 2020 sa budeme venovať práve tejto téme. Dozviete sa, ako by  mal vyzerať cieľ 5 v praxi. Spíkri prezradia, ako bude nastavenie financovania miest a regiónov v novom programovom období po roku 2020, kto bude zodpovedať za prípravu projektov na regionálnej úrovni a ako by mala vyzerať funkčná regionálna jednotka.

 

Zaregistrujte sa ešte dnes na konferenciu ITAPA 2020 https://www.itapa.sk/11489-sk/registracia-na-konferenciu-jarna-itapa-2020/

 


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným