Staňte sa partnerom

Úvodné slovo chairmanov

/ Prednáška

Patrik Križanský

ENAIRGY (Slovenská asociácia pre elektromobilitu)
Patrik Križanský získal titul MBA na Carlson School of Management (University of Minnesota) a Wirtschaftsuniversität Vienna (WU Wien). Má tiež magisterský titul v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti ENAIRGY, ktorá sa zaoberá poradenstvom v oblasti e-mobility a obnoviteľných zdrojov a v spoločnosti Danubia NanoTech, ktorá sa zaoberá vývojom uhlíkových nanomateriálov (grafén). Spoluzakladal Slovenskú asociáciu elektrických vozidiel (SEVA) a spoluzakladal a predsedal EMOCITY - Klaster pre Smart City a E-mobilitu. V minulosti pracoval vo viacerých poradenských a riadiacich funkciách a sústredil sa najmä na obnoviteľné zdroje energie a energetickú účinnosť. Venuje sa rozvoju viacerých národných po…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Kárpáty

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Dlhoročná prax v oblasti programového a projektového manažmentu, grantového poradenstva a analýz fondov EÚ a iných finančných nástrojov, z prípravy, spúšťania a realizácie investičných aj neinvestičných projektov pre verejný aj súkromný sektor doma aj v zahraničí vo viacerých sektoroch (veda a výskum, zdravotníctvo, e-Gov). Pred nástupom do štátnej služby pôsobil v súkromnej sfére a pracoval ako poradca pre viaceré domáce firmy a aj globálne spoločnosti (napr. Microsoft, CISCO). Angažoval sa vo vzdelávacom a vedecko-výskumnom prostredí (Narnia, UPJŠ), mediálnom sektore (portál EurActiv.sk)  a v inštitúciách cezhraničnej spolupráci a regionálneho rozvoja (Karpatský euroregión Slovensko, združenia obcí, mestá).   
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies