Staňte sa partnerom

Peter Kárpáty

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Dlhoročná prax v oblasti programového a projektového manažmentu, grantového poradenstva a analýz fondov EÚ a iných finančných nástrojov, z prípravy, spúšťania a realizácie investičných aj neinvestičných projektov pre verejný aj súkromný sektor doma aj v zahraničí vo viacerých sektoroch (veda a výskum, zdravotníctvo, e-Gov). Pred nástupom do štátnej služby pôsobil v súkromnej sfére a pracoval ako poradca pre viaceré domáce firmy a aj globálne spoločnosti (napr. Microsoft, CISCO). Angažoval sa vo vzdelávacom a vedecko-výskumnom prostredí (Narnia, UPJŠ), mediálnom sektore (portál EurActiv.sk)  a v inštitúciách cezhraničnej spolupráci a regionálneho rozvoja (Karpatský euroregión Slovensko, združenia obcí, mestá).   

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies