Staňte sa partnerom

Jedenkrát a dosť

/ Prednáška

V roku 2017 sa spustila prvá praktická implementácia princípu definovaného v NKIVS pod názvom „jeden krát a dosť“. Bol vytvorený a schválený „Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) č. 177/2018“, ktorý upravuje viac ako 160 iných zákonov tak, aby občania už nemuseli od 1.9.2018 nosiť na úrady Výpisy z obchodného a živnostenského registra a ani Výpis z listu vlastníctva. Od 1. 1. 2019 bude zrušené aj nosenie Výpisu z registra trestov fyzických osôb. To ako prebiehala samotná implementácia a podpora od schválenia zákona až doteraz a ako sú ďalšie kroky pre dosiahnutie princípu „jeden krát a dosť“ Vám ukážeme v našej prezentácii.

Videozáznam

Ján Bačko

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Ján Bačko má viac ako 20 rokov praxe v IT sektore v oblastiach riadenia projektov IS verejnej správy, bankových, telekomunikačných a utilitných IS. Počas svojej profesionálnej kariéry zastával viaceré odborné aj manažérske funkcie v oblasti ICT hlavne v súkromnej sfére hlavne v oblasti riadenia projektov. Má viacero certifikácií z oblastí riadenia IT projektov a podpory a prevádzky IT (ITIL, Prince 2 aj IPMA A). Aktuálne pôsobí viac ako rok v štátnej správe na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, kde zastáva pozíciu Riaditeľa odboru riadenia IT projektov. Ako riaditeľ zodpovedá za riadenie všetkých IT projektov, interných aj externých, v pôsobnosti úradu v celom životnom cykle.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies