Energeticky efektívne v inteligentných mestách

/ Prednáška

Dopyt po energiách stále rastie a s tým súvisí aj kvalita ovzdušia, ktorá má signifikantný vplyv na zdravie obyvateľstva. Slovensko má dlhodobé problémy s kvalitou ovzdušia, pričom hlavnou príčinou súčasného stavu sú najmä emisie z vykurovania domácností a emisie z dopravy. Negatívne dopady sa dotýkajú predovšetkým miest, kde je koncentrácia obyvateľstva najvyššia. Prioritnou témou v koncepcii inteligentných miest by mala byť energetická efektívnosť s dlhodobou ambíciou nulovej produkcie emisií a energetickej sebestačnosti, ktorá úzko súvisí s budovaním, tzv "zelenej infraštruktúry", realizáciou opatrení na zmiernenie klimatických zmien, cirkulárnej ekonomiky s nulovou produkciou odpadov, elektromobilitou a znížením vonkajšieho hluku. Prvým krokom by mala byť analýza všetkých dostupných dát s posúdením ich vzájomných súvislostí a predikcií budúceho vývoja, ktoré vytvoria základ pre vytvorenie akčného plánu opatrení na dosiahnutie dlhodobých cieľov budovania Smart Cities.

Videozáznam

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2020

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným